Příprava akreditace bakalářského programu Řízení lidských zdrojů

Jihočeský krajÚstav podnikové strategie získal finanční podporu od Krajského úřadu Jihočeského na realizaci projektu „Příprava akreditace bakalářského programu Řízení lidských zdrojů“, reg. č. 463-03_02/18.

Hlavním cílem projektu je příprava a následné získání akreditace profesně orientovaného bakalářského studijního programu Řízení lidských zdrojů v prezenční a kombinované formě studia. Dále pak v návaznosti na získání této akreditace bude zahájena příprava akreditace navazujícího magisterského studijního programu Řízení lidských zdrojů v prezenční a kombinované formě studia. Připravovaný studijní program vychází z provedené studie o potřebnosti této akreditace. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že v Jihočeském kraji, ale i v navazujících regionech je velká poptávka po odbornících, kteří by byli kompetentní zastávat manažerské pozice v oblasti personalistiky.

Období realizace: 2018–2019

Dotační titul: Dotační program Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v jihočeském kraji – 2. výzva