Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce

http://www.enterprisingbehavior.eu

Cílem projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“, reg.č. 34, je motivovat studenty zapojených vysokých škol k samostatné podnikatelské činnosti. Díky přeshraniční spolupráci budou účastníci vzdělávacích aktivit projektu seznámeni také se základními podmínkami trhu práce na obou stranách hranice. Teoretické znalosti získané během studia budou obohaceny i o praktické informace týkají se podnikání. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích spolupracuje na řešení projektu s bavorskou Ostbayerische Technische Hochschule z Regensburgu.

Období realizace: 2016–2019

Dotační titul: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

 

Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů v 21. století

Zpráva z konference Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů v 21. století

Ústav podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích uspořádal ve dnech 16. a 17. 10. 2017 mezinárodní konferenci s názvem Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů v 21. století. Jak již napovídá její název, byla zaměřena na oblast podnikatelských kompetencí a řízení lidských zdrojů se zohledněním regionálních specifik trhů práce v Jihočeském kraji a Bavorsku. V rámci konference došlo také k prezentaci dosavadních výsledků výzkumu realizovaného v rámci projektu Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce, reg. č. 34, který je finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Kromě kolegů z Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, která je partnerskou institucí v rámci uvedeného projektu, se konference zúčastnila řada odborníků z akademické i podnikové sféry a také studenti VŠTE. Svým pohledem na danou problematiku přispěli i zástupci státní správy. Program byl zajímavý a velice pestrý. Všechny příspěvky budou publikovány v připravovaném konferenčním sborníku, který bude volně k dispozici na webových stránkách projektu.

Všem, kteří se konference zúčastnili, patří naše poděkování. Věříme, že se nám podaří uspořádat i další podobné akce, na kterých bude prostor pro vzájemnou diskusi nad tímto velice aktuálním tématem.

 

 

 

 

Program konference naleznete zde

 

Publikační výstupy projektu:

Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci 

 

Sborník z konference Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století.

 

Analyse des aktuellen Arbeitsmarktes in Südböhmen und der Oberpfalz

https://www.ram-verlag.eu/wp-content/uploads/2018/06/analyse_dt-67-5.pdf

Podnikatelské kompetence na profesně zaměřených vysokých školách

https://www.ram-verlag.eu/wp-content/uploads/2018/01/tsch_uebrs_60_6.pdf