Podmínky malého a středního podnikání a regionální rozvoj

Komparace úspěšnosti operačních programů zaměřených na malé a střední podnikání v České republice a Slovenské republice a jejich přínos pro regionální rozvoj.
Termín: pátek 27. března 2015
Pořádá: katedra ekonomiky a managementu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Záštitu převzal: rektor VŠTE, doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
Registrace: do 10. března 2015 (polanecky@mail.vstecb.cz, kmecova@mail.vstecb.cz), zápisné činí 950,- Kč.

Přihláška ke stažení zde.

Kontaktní osoby: