Plynová chromatografie s hmotovou detekcí (GC/MS)

Plynová chromatografie s hmotovou detekcí (GC/MS)

Kombinace plynové chromatografie (GC) a hmotnostní spektrometrie (MS) umožňuje separaci a následnou detekci látek v závislosti na jejich molekulové hmotnosti. Přístroj je vybaven dvěma chromatografickými kolonami pro separaci (ne)polárních látek.  Detekce je možná pro látky o molekulové hmotnosti až 1050 Da. Výsledný záznam  sestává z chromatografu (eluce sloučenin v závislosti na čase) a hmotového spektra každé z eluovaných látek. Obrázek níže ukazuje typický GC/MS záznam pro organickou molekulu. Uplatnění GC/MS je opravdu široké:

  • Kvantitativní a kvalitativní analýza těkavých i méně těkavých substancí.
  • Studium komplexních matric těkavých (an)organických látek.
  • Identifikace a analýza farmaceutických, potravinářských, biologických a petrochemických substancí, drog, polutantů, nečistot, rozpouštědel a příměsí i ve stopových koncentracích.
  • Studium průběhu chemických procesů .
  • Forenzní a bezpečnostní analýza.

 

GC/MS záznam

 

 

 

 

 

 

GC/MS záznam