Přejít na hlavní obsah

České Budějovice, 13. října 2014

Českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) se díky zahraničním studentům stává stále víc i školou mezinárodní. S novým akademickým rokem se jejich počet zvýšil o další čtyři desítky z osmi evropských i asijských zemí. V angličtině zde studují vybrané předměty z ekonomie a stavitelství. Nyní tak na VŠTE působí už téměř stovka posluchačů z ciziny. Vedle těch v běžných programech to jsou i ti, přijíždějící v rámci výměn nebo evropského programu Erasmus. To je i případ poslední početné skupiny, v níž jsou Francouzi, Poláci. Portugalci, Rusové, Řekové, Turci, Španělé a také Jihokorejci.

Těší mě to ze dvou důvodů. Jednak přítomnost cizinců na akademickou půdu vnáší různorodost myšlení a dává jí to multikulturní rozmach. A potom je to i výraz rostoucí prestiže školy, která sice nemá bohatou tradici, existuje jen osm let, ale už se o ní v Evropě ví. Když jsme před dvěma, třemi lety zahájili výuku v angličtině, měli jsme pár cizinců. Dnes jich jsou už desítky,“ říká rektor Marek Vochozka. Připomíná přitom, že evropská dimenze vzdělání má nezpochybnitelný význam, protože studentům pomáhá zdokonalit si jazykové znalosti, získat společné zkušenosti a pochopit i smysl společné evropské perspektivy. „O tom, že si přitom víc možná uvědomíme také jednotný historický a kulturní základ Evropy, ani nemluvě,“ dodává.

Vedle studia cizinci díky studentské organizaci ESN Buddy VŠTE poznávají také město a kraj. „První zkušenosti jsou skvělé. Studenti jsou nadšeni a aktivní, a co je podstatné, škola jim vyhovuje. Už vědí, jak funguje a co je během semestru čeká,“ říká student Martin Zeman, předseda ESN Buddy VŠTE. Ta je jako jediná sekce z vysokých škol na jihu Čech součástí celoevropské neziskové organizace Erasmus Student Network (ESN). Jejím hlavním cílem je poskytovat zahraničním vysokoškolákům zázemí při studijních výměnných pobytech. Pro VŠTE to znamená příslušnost k prestižní skupině škol, kde mají cizinci zajištěnou podporu a pomoc při integraci do místní komunity.

VŠTE přitom dál pracuje na posílení své známosti a prestiže v zahraničí, a proto se v září zúčastnila významného mezinárodního veletrhu EAIE v Praze ve společném stánku českých vysokých škol pod značkou Study in the Czech Republic. Pořadatelem byla Evropská asociace pro mezinárodní vzdělávání a VŠTE ho využila k posílení spolupráce se stávajícími partnery a navázání nové s dalšími evropskými i asijskými vzdělávacími institucemi. „Právě naše pravidelná účast na veletrzích EAIE významně přispívá i k nárůstu počtu zahraničních studentů na naší škole,“ poznamenává Alžběta Troupová z oddělení zahraničních vztahů VŠTE.