Přejít na hlavní obsah

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 6. října 2015

Historické náměstí Přemysla Otakara II. se ve středu 7. října stane místem startu balonu, který do stratosféry vynese pamětní minci k 750. výročí založení Českých Budějovic. Akci nazvanou Vzhůru do stratosféry pořádá město, Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) a sdružení Žádná věda. Její začátek je plánován na 10 hodinu.

„Je to náš symbolický příspěvek k oslavám města, kterým byl věnován letošní rok. Jsme zde jedinou technickou vysokou školou a cítíme k němu, stejně jako k regionu, v němž sídlíme a působíme, svou odpovědnost,“ říká Ludmila Opekarová, prorektorka VŠTE.

Stratosférický balón vynese do zhruba 30 kilometrové výšky gondolu (Dropion) a z ní vypustí na padáku kapsli s mincí. Z této výšky je už dobře vidět zakulacení Země. Mráz zde dosahuje síly až mínus 75 stupňů Celsia a dopravní letadla létají o celých dvacet kilometrů níž. Kapsle v sobě bude mít GPS a GSM modul, díky tomu lze její pohyb od určité výšky sledovat. A právě zde se experiment promění i na hru, v jakýsi „stratocaching“, obdobu populárního „geocachingu“, neboť se expediční tým vydá minci hledat.

Před startem stratosférického balonu, který je naplánován na 10:30 hodin, promluví krátce primátor města Jiří Svoboda, náměstek primátora Petr Podhola, prorektorka VŠTE Ludmila Opekarová a zástupci spolku Žádná věda, kteří vysvětlí podstatu experimentu. Zazpívá rovněž pěvecký sbor Karmína ze ZŠ J. Š. Baara.

Očekává se, že balon dopadne do vzdálenosti 20 kilometrů od města. Mince, která se symbolicky dotkla nebe, by se po nalezení měla objevit na další části akce Vzhůru do stratosféry. Ta začne ve 13 hodin v zasedací místnosti magistrátu města. Na ní žákům a studentům celý experiment, včetně jeho fyzikálních zákonitosti a dalších zajímavostí, podrobněji představí profesor Eduard Babulák, Ph.D. a RNDr. Dana Smetanová, Ph.D. z Katedry informatiky a přírodních věd VŠTE.

První podobný experiment na světě provedlo sdružení Žádná věda v roce 2013. Tehdejší balonovou sestavu, v níž bylo 12 „stratokešek“ přibližuje obrázek publikovaný na portálu Technet, který pro představu připojujeme.