Přejít na hlavní obsah

START:
23. 8. 2022

VŠTE staví za více než sto milionů další laboratoře pro výuku a výzkum. Studentům nabídnou nové možnosti

Na více než 127 milionů korun vyjde stavba druhé etapy sdružených laboratoří Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE), která začala v kampusu na Okružní. Dokončeny budou koncem srpna 2023 a doplní první etapu komplexu laboratoří z roku 2016.

„Jde o nákladnou a dlouho připravovanou investici, na níž se dotací téměř 44 milionů korun podílí ministerstvo školství. Bez této státní podpory, mířící do rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejných škol, by realizace projektu byla pro nás mnohem složitější,“ říká Vojtěch Stehel, rektor VŠTE.

Nové zázemí významně zlepší podmínky pro výuku a aplikovaný výzkum a vědu. K dispozici bude 16 laboratoří, v nichž může studovat či pracovat až 537 osob. Při výuce bude možné využívat více experimentů a studenti si tak teoretické znalosti snadněji ověří a vyzkouší. To obvykle vede k lepšímu zapamatování a schopnosti znalosti využít.

„Získáme tím další výukové kapacity pro akreditované studijní programy a pro jejich další rozvoj v souladu s moderními trendy. Zároveň vylepšíme zázemí pro jednotlivé výzkumné týmy. Ty se tak budou moci více zaměřit na témata, která hýbou společností jako jsou například odpady, robotizace nebo energetika.“ dodal rektor.

Nové laboratoře VŠTE

Nový třípatrový objekt vyroste při vjezdu do kampusu na zastavěné ploše 1033 m2 a bude mít obestavěný prostor 12 704 m3. Škola do něho umístí laboratoře Ústavu podnikové strategie a Ústavu technicko-technologického. Půjde třeba o laboratoře 3D tisku a robotizace, fyzikálního modelování, mechanických vlastností či environmentální laboratoř s pyrolyzním reaktorem. Bude tu i tavírna kovů a slitin nebo laboratoř metalografie a spektrometrie. Nové prostory získají také laboratoře dopravy a logistiky pro průmyslovou logistiku, drony nebo technologie a řízení železniční dopravy. Budou zde také laboratoře výpočetní techniky, fyziky a vnitřního prostředí budov i univerzální laboratoř pro prostorově náročnější experimenty.

„Studenti se dostanou k nejmodernějším technologiím a strojům, s nimiž se pak mohou potkat i v zaměstnání. Současně se posílí i výzkumný potenciál akademiků. To by měly pocítit i jihočeské firmy, s nimiž spolupracujeme při aplikovaném výzkumu nebo zavádění inovačních technologií,“ uvedl rektor Stehel.

Na VŠTE, patřící mezi veřejné vysoké školy, studuje na 4000 posluchačů. A to v magisterských programech Strojírenství, Logistika, Pozemní stavby, Podniková ekonomika a Znalectví. V bakalářských programech pak Strojírenství,Technologie a řízení dopravy, Pozemní stavby, Podniková ekonomika, Business analytik nebo Řízení lidských zdrojů.

Menu