Přejít na hlavní obsah

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 15. prosince 2014

Hned dva výzkumné projekty, na nichž se podílí Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE), získaly letos podporu státní Technologické agentury ČR.

První, do něhož se zapojila Katedra strojírenství, se věnuje zubovým čerpadlům nové generace. Druhý s účastí Katedry dopravy a logistiky zase nové metodice pro určení intenzity dopravy ve městech.

„Získat státní podporu Technologické agentury se obecně pokládá za známku kvality. Zájem je vždy vyšší než finanční možnosti a tomu odpovídá i náročné hodnocení a výběr projektů,“ říká profesor Jan Váchal, prorektor VŠTE

Garantem vývoje nových zubových čerpadel, a hlavním příjemcem podpory, je Jihostroj Velešín. Na výzkumu, který skončí v závěru roku 2017, se podílí rovněž Univerzita obrany. Cílem je zásadně zvýšit vlastnosti zubových čerpadel a podpořit tak export tohoto jihočeského výrobce letecké techniky. Podaří-li se to, postupně by vzniklo až 150 pracovních míst.

Usilujeme o špičkové postavení mezi světovými výrobci zubových čerpadel. A úspěšné vyřešení výzkumně vývojového úkolu je jednou z podmínek dosažení cíle,“ říká Jiří Gerle, generální ředitel Jihostroje. Nová generace zubových čerpadel se má vyznačovat vysokým pracovním tlakem, účinností, životností při sníženém hluku a nízkou viskozitou kapaliny.

Akademici VŠTE budou zapojeni do společných řešitelských výzkumných týmů, což přinese efekt škole i podniku. „Výzkum a vývoj je produktově orientovaný a zapadá do naší strategie přednostně rozvíjet technické vysokoškolské obory v Jihočeském kraji,“ říká Jan Váchal.

Divize civilní hydrauliky Jihostroje, do níž patří i zubová čerpadla, už nyní exportuje přes 70 procent produkce především do USA a Německa. Jejími konkurenty jsou ale světoví výrobci jako Rexroth-Bosch (Německo), Parker Hannifin (USA), Casappa a Marzocchi (Itálie), David Brown (Velká Británie) nebo Danfoss (Dánsko), a proto musí svou produkci stále zdokonalovat.

V případě nové dopravní metodiky je hlavním příjemcem podpory severočeská společnost B&C Dopravní systémy. Na projektu se podílí rovněž firma M-line. Zde termín vyprší v prosinci 2016.

„Poskytneme hlavně odborné zázemí pro kontrolu a zpracování dat, jejich analýzu a hodnocení teoretických nástrojů modelování ročních průměrů dopravní intenzity. Poznání skutečných hodnot pomůže jak zavedení opatření na snížení neprostupnosti městských silnic a následně jistě ovlivní i celkovou bezpečnost dopravy a obyvatel“ vysvětluje docent Rudolf Kampf, zodpovědný řešitel za VŠTE.