Přejít na hlavní obsah

2. duben byl OSN vyhlášen jako Světový den autismu a jako uznání tohoto dne zaměstnanci Vysoké školy technické a ekonomické podpořili jeho osvětu.

„Modrá je dobrá“ zpívá Ondřej Hejma ve známém songu… a je to také barva, která symbolizuje autismus. Každý rok se 2. dubna v tento den hodně lidí po celém světě spojí, aby podpořili všechny s touto diagnozou a zapojí se do akce „v modrém“.

Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže.

Co je to vlastně autismus? Autismus je jednou z nejpodivnějších a nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.

Aspergerův syndrom je druhem autismu, je jednou z poruch, která patří mezi poruchy autistického spektra. Tato porucha se projevuje obtížemi v komunikaci, obtížemi v chápání řečeného a odlišnostmi v sociálním chování. Lidé s Aspergerovým syndromem mívají obtíže v navazování vztahů s dalšími lidmi. Interakce s druhými je pro ně komplikovaná, následkem čehož se někdy navazování vztahů vyhýbají. Komunikační signály, které jsou pro většinu z nás samozřejmé a snadno pochopitelné, jsou pro ně špatně rozluštitelné. Je pak pro ně těžké dorozumění se s druhými a pohyb mezi ostatními.

Diagnóza poruch autistického spektra nebo Aspergerův syndrom zdaleka neznamená, že se takový člověk nemůže ve společnosti či v zaměstnání uplatnit. Mezi takovými lidmi naopak často nacházíme velice zajímavé, schopné a úspěšné jedince: Ludwig van Beethoven, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Franz Kafka, Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Steve Jobs.

Cílem této kampaně bylo vyjádřit podporu lidem s Poruchami autistického spektra a jejich blízkým – není nám lhostejný osud osob s autismem, podílíme se na jejich vzdělávání a máme otevřená „modrá srdce“.