Přejít na hlavní obsah

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 30. září 2015

O zhruba 400 posluchačů se v nově zahájeném akademickém roce 2015 / 16 zvýší počet studentů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Na ní nyní studuje na 4400 osob, kterým dnes začal podzimní semestr.

„Je to počet, který umožnilo přijmout ministerstvo školství, a nám se ho podařilo naplnit i přes populačně slabší křivku maturantů. Bereme to jako potvrzení rostoucího zájmu středoškoláků o technické a strojírenské obory v kraji,“ říká docent Marek Vochozka, rektor VŠTE. Na ní dnes už převažují studenti technických oborů jako je strojírenství, doprava, logistika a stavitelství nad těmi z oborů ekonomických, s nimiž tato veřejná vysoká škola před devíti lety začínala.

Letošní novinkou se stal bakalářský obor Pozemní stavby. Dosavadní obor Konstrukce staveb byl zachován, zatímco ten druhý, Stavební management, se stal jeho specializací. Novinkou je i navazující magisterské studium Konstrukce staveb.

Změnila se také struktura VŠTE, na níž vznikly tři ústavy jako nový prvek mezi rektorátem a katedrami. Jde o Ústav technicko-technologický, Ústav podnikové strategie a Ústav znalectví a oceňování. Tím se jasně vymezily kompetence jednotlivých pracovišť a prohloubí jejich zaměření.

„Nechceme růst do šířky, ale do hloubky. Než na akreditace nových oborů sázíme víc na jejich další specializace. Možnou výjimkou bude obor Informatika, garantovaný profesorem Eduardem Babulákem, jehož akreditaci jsme začali připravovat,“ uvedl rektor.

VŠTE má nyní osm kateder, a to Strojírenství, Dopravy a logistiky, Stavebnictví, Ekonomiky, Managementu, Přírodních věd a informatiky, Cestovního ruchu a marketingu a Cizích jazyků. Její součástí je druhým rokem rovněž Centrum technických studií VŠTE v Táboře se specializacemi Stavební management a Progresivní materiály v automobilovém průmyslu.