Přejít na hlavní obsah

Stavba komplexu centrálních laboratoří Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE), která začala loni v prosinci, se posunula do závěrečné etapy. Dokončena bude ještě letos, aby se mohla vybavit a připravit na otevření v únoru 2016, kdy začne letní semestr. Stavba vyjde na 45 milionů korun a představuje téměř polovinu letošních investic, které celkem dosáhnou 100 milionů korun.

„Laboratoře pro strojní, stavební i dopravní obory významně posílí nejen výuku a přípravu studentů, ale také naši vědeckou a výzkumnou činnost. Tedy i postavení technických oborů na škole. Mnohem dražší ale bude přístrojové vybavení. To bude stát zhruba dvakrát tolik, co samotná stavba,“ říká Jaromír Vrbka, kvestor VŠTE. Nové zázemí zároveň rozšíří možnosti spolupráce s jihočeskými firmami při aplikovaném výzkumu či zavádění inovačních technologií do podnikové praxe.

Částečně tří a dvou podlažní objekt architekti umístili mezi menzu a budovu učeben a uzavřeli s ní tuto část kampusu. V něm přes léto, kdy zde nejsou studenti, panoval čilý stavební ruch. Náročnou rekonstrukcí prošla například menza, při níž se v I. patře měnily všechny rozvody sítí, včetně kanalizace, topení, zdravotní a elektro instalace, které byly na hranicí životnosti. Nové jsou i dva výtahy do kuchyně.

„Modernizace sítí a stavební úpravy nám zajistí odpovídající obslužnost přízemí menzy a zlepší provozní uspořádání této budovy. Tu příští rok ještě čeká další rekonstrukce ve vyšším podlaží,“ vysvětluje kvestor.

Rekonstrukcí silno a slaboproudů, při níž se měnily i zásuvky a svítidla, prošla také hlavní administrativní budova vysoké školy, v níž sídlí i jednotlivé katedry a ústavy. V rámci této investice se modernizovaly dvě počítačové učebny, které svým stavem a vybavením už neodpovídaly současným nárokům na kvalitní a moderní výuku. „Z toho mám už kvůli našim studentům radost, protože tady nás takříkajíc bota opravdu tlačila. Nové prostředí a moderní vybavení, stejně jako modernizace celé IT infrastruktury, podmínky k výuce a práci výrazně zlepší,“ poznamenává Jaromír Vrbka.

V zadní části kampusu VŠTE pak vzniká nové velkokapacitní parkoviště pro 192 aut zaměstnanců a studentů, které bude dokončeno v říjnu. K dispozici bude také 9 míst pro handicapované osoby. Na tyto práce naváže v létě 2016 II. etapa, která počet parkovacích míst zvýší minimálně na 280.

VŠTE byla založena zákonem v roce 2006 a patří tedy do sítě veřejných vysokých škol. Působí na ní na 4000 studentů v pěti bakalářských oborech: Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Pozemní stavby, Konstrukce staveb a Ekonomika podniku a dvou magisterských Logistické technologie a Konstrukce staveb. Součástí školy je i Centrum technických studií VŠTE v Táboře se specializacemi. Stavební management a Progresivní materiály v automobilovém průmyslu.