Přejít na hlavní obsah

START:
20. 10. 2020

Vláda schválila návrh na jmenování rektora

Vláda České republiky schválila na jednání 5. října návrh na jmenování Ing. Vojtěcha Stehela, MBA, Ph.D. rektorem VŠTE pro období let 2020-2024, který předložil ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy. Nového rektora, zvoleného 7. července v tajné volbě Akademickým senátem VŠTE, musí ještě do funkce jmenovat prezident republiky. Nový rektor ve funkci vystřídá prof. Ing. Marka Vochozku, MBA, Ph.D., jemuž na konci roku skončí zákonem daný maximálně osmiletý mandát.

Společný rozhovor současného a budoucího rektora naleznete zde.