Přejít na hlavní obsah

Velkou nabídku odborných publikací nabídla prodejní výstava knih

Na pondělí a úterý 24. a 25. října si Knihovna VŠTE připravila prodejní výstavu knih ve spolupráci s knihkupectvím Megabooks CZ, kde si návštěvníci mohli prohlédnout, koupit či objednat více než 200 různých publikací z ekonomických i technických oborů.

„Výstava měla zejména mezi akademiky velký úspěch. Především oceňovali aktuálnost vystavovaných publikací i výběr tematických okruhů. Společně s našimi partnery z Megabooks jsme se snažili koncipovat výstavu tak, abychom pokryli co nejširší spektrum oborů a témat, kterým se naši akademici věnují, ať už ve své výzkumné činnosti, nebo při výuce,“ vysvětluje Mgr. Blanka Mikšíková, vedoucí Knihovny VŠTE. „Ekonomické i technické obory procházejí neustálými změnami a někdy až překotným vývojem, což byl hlavní důvod, proč jsem vybírali jen nejnovější zahraniční publikace (nejstarší byla z roku 2019). Chtěli jsme tak akademikům, ale i studentům, zprostředkovat náhled do aktuálních poznatků světových autorů a vědců,“ doplňuje.

Záměr se povedl, jak potvrdily nejen velké počty studentů, kteří ve dvou dnech zavítaly do knihovny, ale také řada akademiků z VŠTE, kteří si z nabízených knih vybrali a rovnou si je na místě zakoupili.

„Z oblasti strojírenství se na výstavě objevili velmi zajímavé publikace zabývající se konstrukčními materiály, stavebními materiály, ale také problematikou recyklace a recyklačních technologií. Zajímavá byla sekce logistická, která představovala publikace v oblasti železniční dopravy, Smart cities, ale také systémy využívané v chytrých továrnách IOT (internet věcí) a v neposlední řadě ohledně průmyslu 4.0 a 5.0 což je velmi aktuální téma,“ říká o výstavě Ing. Monika Karková, PhD. z Katedry strojírenství VŠTE.

Velkou nabídku odborných publikací nabídla prodejní výstava knih

„Knihovna VŠTE a společnost Megabooks připravily jedinečnou příležitost pro studenty i akademiky. Ráda bych vyzdvihla zejména možnost prohlédnout si námi žádané akademické tituly včetně těch, které jsou obtížně dostupné a musí se poptávat u prestižních nakladatelství. Aktuálnost publikací, rozložení témat a rozsah odborného knižního trhu byly skvěle vyvážené. V současné chvíli uvažujeme na pracovišti o rozšíření odborné knihovny o další tituly. Velmi ráda jsem navštívila prodejní výstavu knih společnosti Megabooks a budu doufat v další úspěšné ročníky,“ shrnuje akci Ing. Květa Papoušková z Katedry informatiky a přírodních věd VŠTE.

Výstava představila 200 publikací prestižních zahraničních nakladatelství, jako jsou Bloomsbury, Wiley, Springer, Cambridge University Press, Oxford University Press či Elsevier. Největší zájem byl o knihy týkající se logistiky a dopravy, digitálního marketingu, znalectví a oceňování, cirkulární ekonomiky či umělé inteligence a jejího využití.

„Zástupci společnosti Megabooks byli potěšeni hojnou účastí našich akademiků i studentů a jejich zájmem o odbornou literaturu. Dále oceňovali formu a přátelskou atmosféru výstavy a také to, že si řada návštěvníků publikace rovnou na místě zakoupila, případně objednala pro potřeby svých pracovišť. Na základě úspěšné vzájemné spolupráce jsme se dohodli na dalším ročníku výstavy zahraniční literatury, který chystáme na příští akademický rok,“ dodává Blanka Mikšíková. „Za knihovnu bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům výstavy za účast a zájem o zahraniční publikace. Máme také velkou radost z toho, že jsme mohli naplno využít potenciál knihovny jako místa neformálního setkávání s kolegy i studenty. Moc vám děkujeme a těšíme se na příští rok.“

Menu