Přejít na hlavní obsah

START:
7. 6. 2022

Ústav podnikové strategie VŠTE patří mezi zakladatele Asociace děkanů ekonomických fakult

Ústav podnikové strategie VŠTE se stal zakládajícím členem Asociace děkanů ekonomických fakult. Ta byla založena 30. března na Univerzitě Pardubice a umožní zástupcům českých univerzit a veřejných vysokých škol pravidelně diskutovat o aktuálních tématech a přispívat tak k rozvoji ekonomicky orientovaného vzdělávání.

„Osloveno bylo devatenáct fakult a čtyři vysokoškolské ústavy a jsem velmi rád, že Ústav podnikové strategie je mezi nimi. Pokládám to za ocenění naší práce od založení ústavu v létě 2015. Rozšířili jsme počty akreditovaných studijních programů o tři české a dva anglické, roste počet studentů a řešených výzkumných i rozvojových projektů a významně pak i kvalita tvůrčí činnosti,“ říká Ing. Michal Ruschak, MBA, ředitel Ústavu podnikové strategie VŠTE.

Účast v asociaci po boku významných ekonomických fakult s dlouhou historií tak českobudějovické VŠTE umožňuje podílet se na budoucí podobě ekonomického vzdělávání i ekonomicky orientovaného výzkumu či spolupráce s praxí.

Ústav podnikové strategie VŠTE patří mezi zakladatele Asociace děkanů ekonomických fakult

„Diskutovali jsme o pravidlech stanovování koeficientu ekonomické náročnosti studijních programů, nárocích na získávání výzkumných projektů s ekonomickým zamřením, nebo hodnocení kvality časopisů indexovaných ve vědeckých databázích. Už z toho je patrné, že je co řešit a je dobré u toho být,“ říká Michal Ruschak. Proběhlo dále také setkání se zástupci Národního akreditačního úřadu a hovořilo se o Lex Ukrajina.

Asociace děkanů ekonomických fakult chce také přispět ke spolupráci samotných fakult. Právě ekonomické obory patří mezi dlouhodobě nejatraktivnější oblast vysokoškolského studia a cílem je tento trend udržet.

Menu