Přejít na hlavní obsah

START:
17. 7. 2023

Univerzita třetího věku českobudějovické VŠTE přijímá až do 30. září přihlášky do studijního programu Ochrana seniora jako spotřebitele na zimní semestr nového akademického roku. Ten začne v říjnu. Určen je lidem ve věku pro přiznání starobního důchodu nebo v plném invalidním důchodu. Účastnit se ho ale mohou i ti, co tuto podmínku věkově nesplňují. Stačí to pouze v přihlášce uvést.

„Naše nabídka se odvíjí od nejnovějších trendů a měnící se poptávky veřejnosti po vzdělávacích kurzech. Lidem v postproduktivním věku se snažíme ulehčit osobní rozvoj a náplň volného času v kolektivu vrstevníků, neboť výuka probíhá prezenčně,“ říká Pavla Náhlíková z Centra celoživotního vzdělávání VŠTE.

Univerzita třetího věku na VŠTE otevře na podzim svůj program již třetím akademickým rokem. Tvoří ho šestisemestrální studium s kurzy Senior jako spotřebitel, Základy finanční gramotnosti, Reklamní a mediální praktiky, Základy práce s počítačem, Angličtina pro seniory a Trénink mozku. Z nich si lze v daném semestru vybírat i jednotlivě podle zájmu. Není tedy povinné absolvovat všechny.

„Kurzy nabídku programu rozšiřují. V každém semestru si zájemci mohou vybírat z více témat. Chceme tak zpřístupnit možnost doplnění informací a vzdělání lidem, kteří s námi tento zájem sdílejí,“ dodala Pavla Náhlíková.

Studenti senioři mají možnost absolvovat deset až dvanáct kurzů věnovaných správné práci s informacemi, historii úspěšných českých podniků a cest, vedoucích k jejich prosperitě. Další se věnují společensko-vědním předmětům, orientovaným hlavně na komunikaci.

VŠTE je členem Asociace Univerzit třetího věku od roku 2021. Připojila se tak ke čtyřiadvaceti vysokým školám, které se této specifické výuce věnují.

„Za uplynulé dva roky jsme se v práci se seniory o kus posunuli a odměnou nám je rostoucí zájem. To nás hodně těší, protože smysluplné celoživotní vzdělávání považujeme za důležité,“ uzavřela Pavla Náhlíková.

Menu