Přejít na hlavní obsah

START:
3. 11. 2022

Týden odborných přednášek na VŠTE přivítal specialisty z technických i ekonomických oborů

Čtyři desítky odborníků se zapojily do Týdne odborných přednášek, který probíhal na VŠTE v týdnu od 31. října do 4. listopadu 2022. Unikátní propojení teorie s praxí nabídnul studentům technických a ekonomických programů možnost vyslechnout zkušené odborníky a specialisty v rámci standardního rozvrhu.

Ředitel společnosti Viscofan CZ Ing. Miloslav Kamiš v pondělí se studenty sdílel své zkušenosti z praxe. Čemu se ve své přednášce věnoval? „Podnikové strategii ve VISCOFANu, řízení firmy prostřednictvím strategie. Snažil jsem se studentům ukázat, že v praxi je důležitý konkrétní výsledek a jak současná doba ovlivňuje konkurenceschopnost české ekonomiky. Překvapila mě vysoká účast studentů i v návaznosti na to, že přednáška byla v pondělí dopoledne. A udělalo mi radost, že studenti naslouchali, byli aktivní, ptali se. Je velmi příjemné vidět jejich zájem. Takže bych příště zase rád přijel.“

O podnikání ČD Cargo referoval Ing. Petr Vejs, ředitel Provozní jednotky České Budějovice v ČD Cargo, na kterého navázal doc. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. z Katedry železničnej dopravy Žilinské univerzity v Žiline. Své poznatky o marketingu sdílel náš absolvent Ing. Fabian Berka.

Reálnému využití a aplikaci matematiky a fyziky ve vývojovém procesu se věnoval Ing. Martin Bušta ze společnosti Robert Bosch, spol. s.r.o. Ze stejné firmy přišel na půdu VŠTE také absolvent zdejšího programu Strojírenství Petr Nekola, který zastává pozici Týmový vedoucí klimatické laboratoře. Čeho se týkala jeho přednáška? „Testování automobilových produktů ve zkušební laboratoři v Českých Budějovicích a dalšími tématy, která s tím jsou spojená. Ve zkrácené formě jsem představil jednotlivé skupiny naší laboratoře a jejich zaměření. Zároveň jsem vysvětlil důvody a princip testování různých produktů. Hlavní částí byl popis zkoušek v naší laboratoři, kde děláme klimatické, korozní a media zkoušky. V návaznosti na naši laboratoř jsem ukázal jeden z projektů, kterému se v rámci digitalizace věnujeme. V projektu se zabýváme monitoringem, vizualizací, prediktivní údržbou a automatizací zkušebních zařízení,“ popisuje Nekola.

V úterý odpoledne navštívili VŠTE stavaři z firmy Strabag – Ing. Alois Kuna a Ing. Vladimír Malina – kteří si připravili velmi zajímavou prezentaci na téma CHYTRÁ STAVBA. Seznámili studenty stavebních oborů s aplikací moderních metod řízení výstavby na nedávno dokončené zakázce Molo Lipno. Během hodiny představili postupy plánování, technické přípravy a realizace projektu, který byl letos nominovaný do soutěže o titul Stavba roku 2022 a může se pochlubit nejdelším vnitrozemním molem nad vodní hladinou ve střední Evropě. „Za úspěchem tohoto projektu stojí především lidská spolupráce a využití technologií, jak těch digitálních, tak fyzických,“ zdůrazňuje Vladimír Malina. Alois Kuna, který vedl realizační část projektu z pozice hlavního stavbyvedoucího, prezentoval moderní technologie, které byly během stavby využívány: digitální dvojče a BIM, 3D zaměření skutečného stavu výkopů, online aplikace pro monitorování progresu či správu nedodělků kvality, využití strategie recyklace materiálů, chytré používání smluvních nástrojů spolupráce a řízení rizik.

O budoucnosti jaderné energetiky hovořil Ing. Petr Závodský, generální ředitel druhé etapy výstavby jaderných elektráren Dukovany a Temelín (zkratka ETE II a EDU II). Pan ředitel ve své prezentaci rozebíral výrobu energie v České republice, strategický cíl české energetiky a obecně různé zdroje energie, ale také se dopodrobna rozpovídal o přípravě výstavby pátého bloku Dukovany, která je aktuálně ve své počáteční fázi. O několik let dříve by měl být spuštěn první malý modulární reaktor v Jaderné elektrárně Temelín, a to v roce 2032/34.

Středeční přednášky pokračovaly až do podvečerních hodin. Studentům dopravy a logistiky referoval Ing. Gustav Sysel z Letiště České Budějovice o aktuálním stavu a plánech místního letiště do budoucna, ale také obecně o řízení letového provozu, přehledu právních předpisů, které letiště musí splňovat, leteckých předpisech a rozdělení letišť podle řízení provozu.

Další středeční přednášky se zaměřovaly na témata zpracování komunálního odpadu, využití aplikace biosolární střechy či bezobslužná 24hodinová prodejna i pro menší obce. Studentům Znalectví byly určené přednášky JUDr. Lukáše Křístka na téma Oceňování oběžného majetku a závazků a Oceňování movitého majetku, pěstitelských celků a zvířat.

Ve čtvrtek představil svou prezentaci kardiochirurg MUDr. Jaroslav Januška, Ph.D., který využívá virtuální realitu a další moderní technologie pro kardiologické operace. Se studenty sdílel záběry z reálných situací i úspěšných operací a podrobně popisoval využité postupy.

Další čtvrteční přednášky se zaměřily na zásady navrhování konstrukcí, kontaktní zateplovací systémy, organizaci výlukové činnosti v Jihočeském kraji či financování v dopravě a GW Train Regio.

Ing. Ondřej Prchal, manažer controllingu ve společnosti ZF Staňkov, měl v pátek odpoledne přednášku zaměřenou na controlling v praxi, jeho implementaci v korporátu. Jeho cílem bylo ukázat studentům, jak se teorie liší od praxe.

„Zapojení významných odborníků z praxe do výuky je naším dlouhodobým cílem, který máme i v našem strategickém plánu. Jsem rád, že se nám to takto daří realizovat. V průběhu týdne jsem dostal i několik pozitivních reakcí od studentů, což mě velmi potěšilo. Studenti si často chválí to, že vidí, jak se teoretické koncepty aplikují v konkrétních podnicích a zároveň mají lepší představu, kde budou moct realizovat svojí praxi. Všem odborníkům, co u nás měli odbornou přednášku, velmi děkuji za jejich čas a skvělou přípravu,“ doplňuje rektor VŠTE Vojtěch Stehel.

Menu