Přejít na hlavní obsah

Naše škola získala grant dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje“ zaměřeného na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v tzv. regionu Dunaj-Vltava (společenství sedmi partnerských regionů – Horního Rakouska, dolnorakouského Mostviertelu a Waldviertelu, Dolního Bavorska s Altöttingem, Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina).

Díky tomuto úspěšnému projektu získaly v zimním semestru 2015/2016 dvě naše studentky stipendium ke studiu na partnerské vysoké škole Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg. Zkušenosti získané během studijního pobytu budou přínosem nejen pro samotné studentky, ale i pro jejich budoucí zaměstnavatele.

„V první řadě jsem si rozvinula dovednosti v německém jazyce. Dále bych ráda zmínila odlišný způsob průběhu výuky v seminářích. Odborné předměty jsem měla zapsané v angličtině. Velmi důležité je v hodinách komunikovat, být aktivní, sdílet své názory, uvádět příklady a účastnit se diskuzí. Těchto seminářů se převážně účastnili lidé z programu Erasmus, takže jsem si odnesla nejen ekonomické znalosti, ale také měla šanci poznat odlišnosti různých zemí a poznávat jejich kulturu,“ uvedla Sabina Šuldová, která se zahraničního pobytu zúčastnila.

Pro naši školu, jakožto prakticky zaměřenou technickou vysokou školu kladoucí důraz na zaměstnatelnost absolventů, je spolupráce s německými Hochschulen důležitým prvkem internacionalizace.