Přejít na hlavní obsah

START:
14. 9. 2022

Seminář Mezinárodního visegrádského fondu odstartoval sérii workshopů na VŠTE

V pondělí 12. září proběhl v zasedací místnosti budovy D v kampusu na Okružní informační seminář Mezinárodního visegrádského fondu. Od půl druhé se mohli zástupci vzdělávacích institucí či neziskových organizací přijít dozvědět důležité informace o možnostech podpory ze strany fondu. Akce byla otevřená i pro širší veřejnost, respektive pro cílové skupiny grantů, stipendií a uměleckých rezidencí.

Obsahem semináře byl popis možností, jak získat grant z Mezinárodního visegrádského fondu zaměřený na podporu regionální spolupráce, uměleckých rezidencí, mládežnické výměny či studijních pobytů. V rámci semináře mohla proběhnout i konzultace ke konkrétnímu projektu.

Ústav znalectví a oceňování VŠTE aktuálně řeší jeden projekt v Mezinárodním visegrádském fondu. „Název projektu je Minipivovary jako developeři regionálního cestovního ruchu v oblasti V4. Kromě Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích je do něj zapojena Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, polská WSB University a maďarská univerzita Budapesti Corvinius Egyetem. Projekt sleduje vliv minipivovarů na regionální cestovní ruch v jednotlivých státech Visegrádu, jejich počty a ekonomické hledisko. Cílem je, kromě přenosu znalostí a analýzy minipivovarů v daných státech, vytvořit výstupy v podobě monografie a vědeckých článků. Pracujeme s databází minipivovarů a snažíme se propojit podmínky v jednotlivých zemích pro založení minipivovaru a pro jeho aktivitu,“ vysvětluje Ing. Jakub Horák, MBA, PhD., zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost VŠTE. „Dalším cílem je propojení akademické půdy a vědecké činnosti na univerzitách.“

V týdnu od 12. září také probíhají na půdě VŠTE workshopy k projektům, které fond tvoří. „Do Českých Budějovic při této příležitosti přijeli kolegové z Bratislavy, kde je centrála Visegrádského fondu. V rámci včerejšího semináře také představili možnosti zapojení do dalších projektů nebo výzev, které nabízejí. Představovali portfolio možností pro neziskovky, pro města a pro školy – vysoké, střední i základní.“

Workshopy následně budou probíhat i v ostatních zemích Visegrádské 4. „Jsme domluvení na další spolupráci s různými školami ze Slovenska, Maďarska a Polska. S polskými kolegy jsme se včera poprvé setkali osobně, maďarští kolegové se připojili online. A přestože se domluvíme i česky, úředním jazykem projektu je angličtina,“ dodává Jakub Horák.

Více informací o IVF najdete na webové stránce www.visegradfund.org.

Menu