Přejít na hlavní obsah

START:
13. 11. 2023

Regionální podnikatelský kemp pro mládež z dětských domovů v Jihočeském kraji začal v sobotu 11. listopadu v Českých Budějovicích. Záštitu mu udělil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

V sobotu 11. listopadu byl na půdě Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích oficiálně zahájen Regionální podnikatelský kemp pro děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin z Jihočeského kraje. Patnáct mladých účastníků se v něm bude po dobu půl roku setkávat s místními úspěšnými manažery a podnikateli, pracovat s nimi na svých osobních profesních plánech a vzdělávat se například v oblasti finanční gramotnosti. Záštitu nad projektem, který realizuje spolek 4SYOU ve spolupráci s Nadací ZET profesora Milana Zeleného, udělili hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová a rektor VŠTE Vojtěch Stehel.

  „Já vždycky říkám, že budoucnost našeho kraje bude jednou tvořena úspěchy či neúspěchy těch, kteří jsou dnes ještě dětmi. To si uvědomuje každý dobrý rodič, který se snaží svého potomka podporovat v jeho zájmech a zálibách. Tak, aby byl jednou v životě úspěšný, šťastný a spokojený. Takové štěstí bohužel nemají děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí, které nemají nikoho, kdo by je vedl a podporoval. S potěšením jsem proto převzal záštitu nad projektem regionálního podnikatelského kempu. Ten se snaží těmto dětem pomoci s hledáním povolání, které by je v budoucnu bavilo, ke kterému mají talent a předpoklady. I náš kraj se všemi dostupnými možnostmi snaží, aby měly jihočeské děti šanci rozvíjet své nadání bez ohledu na to, z jakého prostředí pocházejí. V rámci našeho programu finančně přispíváme znevýhodněným dětem na zájmové kroužky a jsem opravdu rád, že díky jednoduché administraci se tento program setkal se zájmem rodičů i zapojených organizací,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.    

 Posláním Regionálního podnikatelského kempu je seznámit účastníky s tím, co obnáší být dobrým zaměstnancem, odborníkem ve svém oboru nebo jak začít podnikat. Měli by plně pochopit jednotlivé profesní role a jejich vzájemnou provázanost, stejně jako nezbytnost spolupráce a spoluzodpovědnosti při jejich vykonávání. Program kempu vychází za základních principů Soustavy řízení Baťa a klade velký důraz na přijmutí osobní zodpovědnosti za svůj profesní a osobní život a za udržení zdravých financí v osobním životě a v podnikání. I proto je jeho úvod věnován přednášce a workshopu o finanční gramotnosti, na který navazují workshopy na aktuální témata jako jsou digitální podnikání, kybernetická bezpečnost a udržitelnost.

„Baťovský odkaz v jižních Čechách máme též v území kolem Sezimova Ústí, a vnímáme význam tohoto odkazu pro rozvoj regionu a podnikavosti obyvatel. Mladou generaci vést k podnikavosti znamená dávat jim prostor pro rozvoj jejich schopností a uplatnění talentů. Na tomto projektu mne nejvíc oslovuje právě ta podaná pomocná ruka dětem, které to od malička v životě neměly jednoduché, ale právě ony potřebují ty pozitivní vzory nejen formátu Tomáše Bati mít a seznámit se s nimi. Tyto děti si v průběhu kurzu uvědomí, co mohou v životě dokázat a překonají prvotní ostych a naplní v budoucnu heslo, které zakladatel Baťovského impéria používal: „Buď prvním!,“ říká Dagmar Škodová Parmová, primátorka města České Budějovice, která RPK v Jihočeském kraji zaštítila.

Regionální podnikatelský kemp pro mládež z dětských domovů v Jihočeském kraji začal v sobotu 11. listopadu v Českých Budějovicích. Záštitu mu udělil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Jak Regionální podnikatelský kemp probíhá?

Účastníci pracují online formou konzultací a jednou měsíčně se schází při osobním workshopu, ze kterého si odnáší úkoly pro svou další práci. Jejím výsledkem je vytvoření vlastního Osobního profesního modelu a konkrétního plánu, který mohou účastníci prakticky hned aplikovat do svých životů. Regionální podnikatelský kemp končí závěrečnou prezentací jednotlivých projektů účastníků před odbornou komisí.

Konzultanty a lektory jsou zkušení podnikatelé a manažeři z daného kraje. V sobotu 11. listopadu představí svou manažerskou cestu a zkušenosti z podnikání Vít Král z písecké společnosti Flow.

„Projekty, jako je Regionální podnikatelský kemp, velmi rádi podporujeme. I na VŠTE pomáháme studentům se znevýhodněním či se speciálními vzdělávacími potřebami, a to prostřednictvím našeho Bezbariérového centra. Naším cílem, stejně jako RPK, je pomoci mladým lidem začlenit se naplno do života a získat ty nejlepší podmínky pro budoucí kariéru. Máme radost, že můžeme projekt podpořit tím, že mu otevřeme prostory Coworkingu VŠTE pro slavnostní zahájení RPK Jihočeský kraj v sobotu 11. listopadu,“ říká rektor VŠTE Vojtěch Stehel, který akci zaštítil.

Partnerem Regionálního podnikatelského kempu v Jihočeském kraji je také Jihočeská hospodářská komora. Jihočeská hospodářská komora podporuje Regionální podnikatelské kempy pro mládež z dětských domovů, azylových domů a pěstounských rodin z Jihočeského kraje a jejich organizátory. Myslíme si, že je důležité u všech mladých lidí podporovat podnikavost a seznamovat všechny s tím, co podnikání znamená. Ostatně podnikavost je jedna z činností, na které již spolupracujeme se základními, středními i vysokými školami a univerzitami. Je i součástí našich projektů propojovat školy a podnikatelské subjekty,“ říká ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.

Šestiměsíční regionální podnikatelské kempy vychází z intenzivního Letního podnikatelského kempu Nadace ZET, jehož osmý ročník se konal letos v létě. Za 8 let konání Letních podnikatelských kempů a během čtyř Regionálních podnikatelských kempů (konaly se v Moravskoslezském a Zlínském kraji a v Brně, aktuálně probíhá RPK v Pardubickém kraji) pomohl tým Nadace ZET bezmála 160 mladým lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek. Někteří z nich studují na vysokých školách, jiní podnikají, věnují se řemeslu nebo si našli stálá zaměstnání. Mnozí již zakládají své rodiny. „Všem se však podařilo začlenit se do běžného aktivního života jako většině dospělé populace. Podařilo se nám tak smazat jejich počáteční hendikep a najít jim místo v životě. A také novou komunitu a zázemí Nadace ZET. A za to pociťuji nesmírnou radost, ale také vděk. Vděk vůči těmto mladým lidem, kteří nám svěřili své příběhy a nechali se inspirovat, jak je možné vzít odpovědnost za svůj život do svých rukou. Vděk za to, že i oni nás v mnohém obohatili, nabídli nám jiný úhel pohledu, pomohli nám se rozvíjet. V neposlední řadě pociťuji vděk i vůči našim partnerům. Bez nich by to totiž nešlo,“ dodává Olga Girstlová.

 

Partnery Regionálního podnikatelského kempu v Jihočeském kraji jsou Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, Jihočeská hospodářská komora, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČSOB, Česká manažerská asociace.

 

Web: www.podnikatelskykemp.cz

Kontakt pro více informací:
Lucie Pavlásková, e-mail: lucie@pavlaskova.cz, tel.: 775 755 066

Foto Aleš Motejl pro Regionální podnikatelský kemp.

Menu