Přejít na hlavní obsah

START:
18. 6. 2024

Pořádáme mezinárodní konferenci s názvem Conference on Data-Processing and Networking (ICDPN-2024)!

Konference nabídne od 25. do 26. 10. 2024 svým účastníkům příležitost k zapojení se do národní a mezinárodní spolupráce a budování sítí mezi univerzitami a institucemi z Indie i ze zahraničí, a to s cílem podporovat vědu, výzkum a inovace. Všechny registrované, akceptované a prezentované příspěvky budou publikovány vydavatelstvím Springer Nature.

ICDPN 2024 bude organizovat Shaheed Sukhdev College of Business Studies (University of Delhi) ve spolupráci s National Institute of Technology Patna. Primárním cílem konference je podporovat výměnu inovativních vědeckovýzkumných informací mezi vědeckovýzkumnými a akademickými pracovníky, vývojáři, inženýry, odborníky z praxe i studenty. Dalším jejím cílem je podpora transferu základního výzkumu na institucionální a průmyslový výzkum.

Konference zejména vytvoří širší fórum, na kterém se mohou účastníci z celého světa podělit o své aktuální a nové výsledky v oblasti inženýrství a technologií a v tomto kontextu jim nabídne možnost proniknout do pokroků v oblasti informatiky a komunikací.

Více informací na https://lnkd.in/e5CkQVZ7

Menu