Přejít na hlavní obsah

START:
1. 11. 2023

Odborníci na VŠTE poradí jak na fotovoltaiku, aby nedocházelo k defektům střech

Úskalí, kterým je třeba předcházet, aby investice do solární energetiky byla bezproblémová a splnila očekávání, budou hlavním tématem konference Defekty budov, kterou 23. listopadu hostí českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE). 

Evropská energetika prochází revolucí a solární energie patří k jejím pilířům. Život ukazuje, že instalace provázejí poruchy a že správná realizace je klíčem k bezproblémovému provozování,“ říká Jan Plachý z Katedry stavebnictví VŠTE, která konferenci pořádá.

Instalovat fotovoltaické systémy na střechách představuje zásah, který je nutné řešit komplexně. Tedy zohlednit o jaký jde typ střechy, jaké je stáří krytiny a hydroizolace, odvodnění, záchytné systémy, jaké může nastat zatížení či přetížení. Své si rovněž proto řeknou statici a hasiči.  Právě správné zabudování fotovoltaických panelů na různých typech střech předchází jejich následným defektům.

„Mezi nejčastější chyby u šikmých střech třeba patří, že firmy neudělají nebo neumí uvést střechu do původního stavu a pak do ní zatéká. U plochých střech se často zase panely pokládají na již zestárlou krytinu, nejčastěji z měkčeného PVC, jejíž životnost je výrazně kratší než samotné fotovoltaiky,“ vysvětluje Jan Plachý.

Konference pořádaná v kampusu VŠTE na Okružní je proto určena nejen projektantům a dodavatelům solárních elektráren, ale také studentům a široké veřejnost, která má o toto téma zájem.

Mezinárodní konference Defekty budov se letos koná již po patnácté. Poprvé se tak stalo v roce 2009, kdy VŠTE získala akreditaci pro bakalářské studium oboru Konstrukce staveb se zaměřením na izolace a rekonstrukce. A dál se z toho stala hezká tradice. Pomáhá ji udržovat také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a v posledních dvou letech i Sdružení výrobců pro ploché střechy, které se na pořádání konferencí rovněž podílejí.

Více informací o konferenci, programu a registraci lze získat na webových stránkách http://defektybudov.vstecb.cz

Menu