Přejít na hlavní obsah

Nový akademický rok, začínající 26. září, zahájí na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích o 300 studentů prvních ročníků více než v tom loňském. Celkem jde o bezmála 1360 nových vysokoškoláků, zapsaných do bakalářských studijních programů. Další více než stovka jich byla přijata na navazující magisterské studium.

„V době, kdy jsou populační křivky maturantů na nejnižších hodnotách posledních let, je zájem o studium technických a ekonomických oborů velmi potěšující. Zvláště, když byl provázen převisem poptávky nad nabízeným počtem studijních míst. Řadu zájemců jsme tedy ještě museli odmítnout,“ říká Zuzana Rowland, ředitelka Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání.

Akademický rok 2016/17 tedy na VŠTE zahájí celkem přes 4500 studentů. Ti budou moci jako první využívat komplex nových laboratoří pro strojní, stavební i dopravní obory, jehož zřízení vyšlo na 65 milionů korun. K dispozici budou mít i 11 milionů korun určených pro zahraniční studium v rámci projektu Erasmus na univerzitách v Číně, Jižní Koreji a Rusku, které škola díky úspěšným grantovým řízením získala.

„Věřím, že komplex nových laboratoří významně přispěje ke zkvalitnění výuky a posílí výzkumný potenciál našich akademických pracovníků. Současně jsme už zahájili přípravy na stavbu druhé etapy laboratoří, protože bez tohoto špičkového zázemí bychom těžko reagovali na výzvy, plynoucí například z konceptu Průmysl 4.0. Ten sází na digitalizaci a s ní související automatizaci výroby. To přinese i změny na trhu práce a ovlivní tedy i úroveň technické vzdělanosti. Ta je pro nás klíčová,“ uvedl rektor Marek Vochozka.

VŠTE, založená zákonem v roce 2006 a patřící tedy do sítě veřejných vysokých škol, nabízí pět bakalářských oborů: Strojírenství, Technologie dopravy a přepravy, Pozemní stavby, Konstrukce staveb a Ekonomika podniku, a dva magisterské: Logistické technologie a Konstrukce staveb, vždy s řadou specializací. Součástí školy je od září 2014 také Centrum technických studií VŠTE v Táboře a rovněž obsáhlý program Celoživotního vzdělávání, jímž ročně projde na dva tisíce lidí. Novinkou jsou programy MBA a BBA.