Přejít na hlavní obsah

START:
21. 10. 2022

Mezinárodní konference Defekty budov v listopadu opět proběhne na VŠTE

Již 14. ročník mezinárodní vědecké konference Defekty budov s podtitulem Fotovoltaika bez defektů proběhne 24. listopadu v kampusu na Okružní. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví VŠTE ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Letošní ročník bude zaměřený na solární energetiku, která je aktuálně velkým tématem vzhledem k rostoucím cenám energií. Konference se tedy zaměří na správnou realizaci fotovoltaických systémů a eliminaci případných stavebních poruch. Účastníci se také seznámí s jednotlivými solárními systémy a možnostmi akumulace energie, včetně správného zabudování, aby nedocházelo k následným defektům.

Pozvání na konferenci přijal například doktor Dalibor Skácel ze společnosti Skácel Solar future energy, který uvede účastníky do problematiky fotovoltaických systémů. Dalšími speakery budou: Pavel Hrzina Ph.D. ze Solární asociace, doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D. z ČVUT FA Praha, Ing. Martin Link z RHEINZINK ČR s.r.o., Ing. Anna Mikešová Korbářová, PhD. ze společnosti W-Technika group s.r.o. nebo Ing. Jiří Petlach ze společnosti Petlach TZB s.r.o. Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.

Konference Defekty budov má již bohatou historii, první ročník proběhl v roce 2009 u příležitosti udělení akreditace VŠTE pro bakalářské studium oboru Konstrukce staveb se zaměřením na izolace a rekonstrukce. Za přelomový ročník lze považovat osmý v roce 2016, kdy byly vybrané příspěvky zveřejněny v mezinárodních databázích SCOPUS a WoS. V roce 2020 se akce kvůli pandemii neuskutečnila a loňský ročník byl hybridní, kdy se jak přednášející, tak i posluchači mohli připojit online. Tato možnost bude i letos.

Menu