Přejít na hlavní obsah

START:
22. 9. 2022

Konference znalectví v technických a ekonomických oborech na VŠTE měla velký ohlas

Ve čtvrtek a v pátek 8. a 9. září proběhla v kampusu VŠTE na Okružní konference, kterou pořádala VŠTE a Spolek soudních znalců České republiky v regionu jižní Čechy. Desítky účastníků využily jedinečnou možnost zažít odbornou konferenci na jihu Čech a pohovořit na aktuální témata ve znalecké problematice s kolegy z oboru. Na akci se přihlásilo 68 odborníků a oba dny moderoval pan Ing. Petr Pokorný, předseda představenstva ze Spolku soudních znalců ČR Jižní Čechy.

Konference se zaměřila na téma Znalectví v technických a ekonomických oborech, což souvisí se zaměřením naší vysoké školy. Tématy přednášek byly například pohled advokáta na znalecký posudek a výslech znalce, praktický pohled na pojištění znalců, metodický postup vypracování ZP nebo vyčíslení škod po tornádu na Moravě. Pozvání coby řečníci přijali zástupci Ministerstva financí ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D., JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA, Mgr. Adam Forst a další odborníci. V rámci programu proběhlo také představení nejrozšířenějších softwarových nástrojů pro ocenění nemovitostí, zejména s ohledem na jejich využití při tržním ocenění.

Program začal ve čtvrtek od 10 hodin v aule E1, kde vystoupili tito řečníci:

  • Jan Benýšek – ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců MS,
  • Petr Polák – vrchní ministerský rada MFČR,
  • Lukáš Křístek – Metodický postup vypracování ZP,
  • Adam Forst – Pohled advokáta na znalecký posudek a výslech znalce,
  • Miroslav Frýdek, Ph.D. et PhD.

Čtvrteční program završil neformální společenský večer s prohlídkou pivovaru Budvar a rautem, kterého se zúčastnilo téměř 40 hostů.

V pátek vystoupili:

  • František Jíra – Renomia – Praktický pohled na pojištění znalců,
  • Zdeněk Vyskočil – Znalectví ve stavebnictví + oceňování škod po tornádu,
  • Pavel Hladík a Ing. Tomáš Hudec – Znalecká databáze sjednaných cen u nemovitostí,
  • Přednášející ze softwarových firem (Ing. Lopata, Ing. Šitera, zástupci Diotima, cenovamapa.org, Octopuspro),
  • Veronika Šanderová, MSc. – Oceňování podniků – diskuze

Po odpoledním programu byla pro účastníky připravena prohlídka zázemí a laboratoří VŠTE, které kromě ekonomických oborů zahrnují například strojírenství, stavitelství, chemii nebo dopravu a logistiku.

Jak hodnotí celou konferenci Veronika Váchová, která akci organizovala? „Konference se vydařila, program byl pestrý a přihlásil se velký počet odborníků vzhledem k tomu, že šlo o první ročník. Měli jsme pozitivní ohlasy přímo v den konference i později. Stále mi chodí e-maily s pozitivními reakcemi. Již nyní se někteří těší na další ročník.“

V čem vidí největší úspěch konference? „Neformální večer, který probíhal v Budvaru, se velmi vydařil. Navázaly se spolupráce, znalci z různých krajů na sebe získali navzájem kontakty. Také mě zaujala páteční panelová prezentace zástupců softwarových firem, které se zabývají oceňováním nemovitostí. Při prezentaci konfrontovali různé postupy, které ve svých firmách používají.“

Jak akce vznikala? „Program tvořil pan doktor Krulický, vedoucí Oddělení znalecké činnosti I, Ústavu znalectví a oceňování a pan inženýr Pokorný. Většina účastníků se přihlásila až posledních 14 dní před konferencí. Oslovovali jsme znalce z oborů stavebnictví a ekonomiky, znalecké ústavy a znalecké kanceláře z celé České republiky a většina z hostů se zúčastnila obou dvou dnů. Účastníci získali certifikát o absolvování konference,“ doplňuje Váchová.

Menu