Přejít na hlavní obsah

START:
20. 10. 2021

Jak se co nejrychleji zorientovat ve vysokoškolském prostředí

Děsí vás přechod ze střední na vysokou? Poradíme vám, jak se co nejrychleji zapojit do vysokoškolského života. Posvítíme si na oslovování tituly i studijní systém.

Zápis ke studiu

Zatímco na střední škole jste přišli do školy, sedli si do lavice a bylo, na vysoké vás před samotným studiem čekají hned dvě události:

Zápis ke studiu: Ten se nejčastěji koná několik týdnů před zahájením akademického roku. O zápisu budete informováni dopisem, ve kterém najdete všechny podstatné informace jako například místo zápisu, datum a přesný čas. K zápisu si nezapomeňte vzít občanský průkaz, potvrzení o přijetí na VŠ a ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Na samotné události pak dostanete potvrzení o zápisu, přístupové údaje do školního informačního systému, pokyny k získání studentského průkazu ISIC a potvrzení o studiu.

Jestli už před zápisem víte, že budete potřebovat potvrdit nějaké dokumenty jako například formuláře na slevy v dopravě, tak si je nezapomeňte vzít s sebou.

 

Jak na zápis předmětů

Zápisem ke studiu to ale nekončí. Než se pustíte do samotného studia, čeká vás zápis předmětů Ze začátku si možná budete připadat jako Alenka v říši divů, ale nebojte, máme pro vás návod krok za krokem, který vás celým procesem provede.

Předměty si zapisujete ve studijním systému, ve kterém kromě toho najdete i jejich anotace, sylabus (obsah předmětu, informace o vyučujícím, zakončení předmětu a další), žádosti o stipendia nebo svůj rozvrh.

V prvním semestru máte sice rozvrh daný, ale v dalších si už můžete poskládat předměty podle svých preferencí. Samozřejmě myslete na to, že jsou předměty povinné, povinně volitelné a volitelné. Jak už název napovídá, povinné předměty musíte splnit, ať už vás téma předmětu baví, nebo ne. Z povinně volitelných předmětů musíte splňovat určitý počet kreditů, ale jakými předměty je získáte, to už je na vás. No, a u volitelných předmětů je to jasné, ty si zapsat můžete (pokud vás zajímají nebo potřebujete dohnat kredity), ale nemusíte.

 

Systém zkoušek na vysoké škole

Zatímco na střední máte testy a zkoušky v průběhu celého studia, na vysoké se setkáte se zkouškovým obdobím, které většinou trvá několik týdnů nebo měsíců na konci semestru. Samozřejmě to neznamená, že během semestru máte pohodičku a nemusíte se vůbec učit. Vyučující většinou zadávají semestrální práce nebo jednorázové úkoly.

Způsob zakončení předmětů se liší. U některých vám stačí pravidelná docházka a například semestrální práce, u jiných musíte vykonat závěrečnou zkoušku nebo napsat test. Způsob zakončení předmětu najdete vždy v sylabu. U nás na VŠTE se studenti ke zkouškám přihlašují prostřednictvím systému IS, vždy dopředu a na zkoušku mají 2 pokusy – jeden řádný a druhý opravný.

 

Jak na správné oslovení vyučujících

Jestli je jistota, že se u něčeho na vejšce fakt zapotíte, nebude to uvítací party, ale oslovování vyučujících. Ty nervy, když máte někomu napsat e-mail, nebo dokonce před ostatními vyučujícími v kabinetu říct, za kým jdete. Jdou na vás mdloby už teď? Díky našemu přehledu se ubráníte koktání i trapasu.

Zapamatujte si, že když má někdo více titulů, oslovuje se tím nejvyšším. V našem seznamu jsme seřadily tituly od těch nejnižších po nejvyšší, takže to není tak těžké. Pokud oslovujete ženu, vždy před titul přidejte „paní“, a to bez ohledu na rodinný stav. A teď už k samotným titulům:

DiS: Tímto titulem se neoslovuje.

Bc., BcA.: Tímto titulem se neoslovuje.

Mgr., MgA.: Tituly, které se udělují absolventům magisterského studia. Oslovujeme pane magistře, paní magistro.

Ing., Ing. arch.: Tituly, které jsou udělované absolventům technicky, ekonomicky nebo zemědělsky zaměřených škol. Oslovujeme pane inženýre, paní inženýrko.

MUDr., MDDr., JUDr., PhDr., RNDr., MVDr., ThDr., PharmDr.: Malé doktoráty, které získávají absolventi studia zakončeného rigorózní zkouškou, nebo ti, kteří si ji doplnili po absolvování s titulem Mgr. Oslovujeme pane doktore, paní doktorko.

Ph.D., Th.D.: Tituly, které jsou udělované absolventům doktorského studia. Oslovujeme pane doktore, paní doktorko.

Doc.: Vědecko-pedagogický titul docenta. Oslovujeme pane docente, paní docentko.

Prof.: Vědecko-pedagogický titul profesora. Oslovujeme pane profesore, paní profesorko.

Věděli jste, že naši prváci si projdou předmětem Etika a filozofie vysokoškolského prostředí? V něm se seznámí s historií a současností vysokého školství i strukturou naší školy, a díky tomu zvládnou přechod ze střední na vysokou hladce.

 

Slovníček vysokoškolských pojmů

Sylabus: Osnova předmětu, která obsahuje informace o vyučujícím, zakončení předmětu a jeho rozsahu.

Kredit: Bod, kterým se měří a oceňuje objem práce, kterou musíte vynaložit k úspěšnému složení předmětu.

Rektor: Akademický funkcionář, který stojí v čele vysoké školy a je jmenovaný prezidentem republiky na základě návrhu akademického senátu. Rektor rozhoduje a jedná ve věcech školy.

Index: Průkaz studenta, do kterého se provádí záznamy o studiu. Index má nejčastěji online podobu, ale výjimkou není ani papírová forma. Většinou v něm najdete své osobní údaje, fotografii, údaje o škole a informace o předmětech. V průběhu studia do něj pak získáváte zápočty a známky.

Zápočet: Způsob zakončení předmětů. Většinou se jedná o cvičení nebo písemný test. Získání zápočtu bývá předpokladem k vykonání zkoušky.