Přejít na hlavní obsah

START:
19. 4. 2022

Experti ve výuce dávají vysokoškolskému studiu nový rozměr

Zapojení odborníků z praxe do výuky je směr, kterým se dlouhodobě ubírá Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. V pondělí 11. dubna 2022 měli studenti předmětu Budovy a energie možnost zúčastnit se přednášky na téma Zásady navrhování otvorových výplní. Vedl ji manažer technického vývoje montáží společnosti Vekra s.r.o., Ing. Pavel Kašpar.

VŠTE je unikátní právě svým zaměřením na praxi, a proto jsou odborníci zvaní do všech studijních programů: technických i ekonomických. V rámci odborné přípravy navštěvují zástupci firem v podstatě všechny vyučované předměty a zpestřují tak standardní výuku. „S firmami nejen z jihočeského regionu spolupracujeme na několika úrovních. Jednou z nich je právě účast odborníků přímo v hodinách. Zkušení profesionálové tak můžou předat cenné zkušenosti dalším generacím a často si tak začít vychovávat své vlastní budoucí zaměstnance. A protože jsme škola, která chce především absolventy s dobrým uplatněním na trhu práce. Zájem o zapojení expertů do výuky rok od roku roste,“ říká Ing. Petr Oros, ředitel Úseku vnějších vztahů VŠTE.

Společnost Vekra patří mezi tradiční výrobce oken a dveří v České republice. Studenti stavebního zaměření v programu Pozemní stavby měli možnost se dozvědět základní požadavky na otvorové výplně, jak z hlediska návrhu, tak z hlediska požadavků na montáž. Taktéž byli seznámeni s materiálovým, dispozičním, tvarovým a rozměrovým řešením otvorových výplní. Výklad byl doplněn o praktické příklady a přednáška byla zakončena diskuzí, kdy studenti měli možnost pokládat otázky, které je zajímaly.

Menu