Přejít na hlavní obsah

Zaměstnanost absolventů naší školy dosahuje 95 procent. Ukázal to aktuální propočet podle společné metodiky ministerstev školství a práce a sociálních věcí. Ta se používá v pololetních cyklech podle hlavních termínů obhajob a státních zkoušek.

Znamená to, že bez práce zatím zůstává pouhých pět procent z nich, ale i toto číslo je relativní, neboť jak upozorňuje Ludmila Opekarová, ředitelka Útvaru pro vnější vztahy, v průzkumu jsou zahrnuti i studenti, čekající na zápis na jiné vysoké škole nebo zapsaní do programu placeného celoživotního vzdělávání. „I ti se pro tuto statistiku vykazují jako nezaměstnaní. Výsledné číslo je tedy ještě o něco lepší. To je pro nás i studenty velmi dobrá zpráva. Potvrzuje se tak, že už výběr studijního oboru a vysoké školy ovlivňuje pozdější uplatnění na trhu práce,“poznamenala.

Cenná je pro vysokoškoláky nejen získaná odbornost a specializace v oborech jako je strojírenství, doprava, stavebnictví nebo ekonomika podniku, ale i pracovní zkušenosti a kontakty se zaměstnateli z odborných praxí. Ty na škole trvají celý semestr a jsou v českém vysokoškolském prostředí nadstandardní.

Ostatně potvrzuje to i Alžběta Kropáčková, studentka třetího ročníku, která téměř pět měsíců strávila na praxi v Jaderné elektrárně Temelín. „Měla jsem možnost poznat, jak to funguje ve velké firmě. Jako studenti máme z různých brigád určité pracovní návyky, ale toto bylo opravdu úplně něco jiného. Řekla bych, že to všem studentům v budoucnu jenom pomůže,“ podotkla.

Pracovní stáže během studia dobře hodnotí i zaměstnavatelé. „Za pět měsíců máme možnost stážisty velmi dobře poznat a oni naopak zjistí, co obnáší práce v jaderné elektrárně. Něco podobného žádné pracovní pohovory nebo výběrová řízení nenabízí. Jak se lidově říká, ani my ani studenti nekupujeme zajíce v pytli,“uvedl Marek Sviták, mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ.

Mezi další bonusy patří studijní pobyty v zahraničí. Ty pomáhají rozvíjet rovněž jazykové dovedností a schopnosti spolupráce. Vedle už dnes běžného programu Erasmus, mají studenti možnost vyjíždět na pracovní stáže i na partnerské univerzity v Číně, Rusku a do Jižní Koree.

„Z rozhovorů s maturanty při Dnech otevřených dveří vím, že si tyto souvislosti stále víc uvědomují a budoucí profesi volí i s ohledem na své další uplatnění. Firmy totiž chtějí hlavně technicky vzdělané pracovníky, kteří ovládají alespoň jeden světový jazyk. Na špici zájmu je tradičně ekonomika podniku a také konstrukce staveb a logistické technologie. A co nás těší zvlášť, už i strojírenství,“ říká Vojtěch Stehel, ředitel Projektového a inovačního centra VŠTE. Škola přihlášky ke studiu přijímá až do 29. dubna. Šance na přijetí je závislá na počtu přihlášek, ale úspěšnost bývá kolem 70 procent.