Pozvánka na odbornou konferenci

Odborná konference „Ekonomika podnikání: teorie a praxe“

Místo konání: Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze, Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6, místnost č. 102

Termín:  23. února 2018 od 10:00 do 16:00

Pořadatel: Institut personalistiky MÚVS ČVUT v Praze a Katedra humanitních studií Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Konference se bude zabývat současnými trendy v ekonomice podnikání v českých podnicích, zaměří se především na inovace, nové manažerské disciplíny, řízení lidských zdrojů, řízení změn a projektování, digitalizaci, podnikové vzdělávání, informační zabezpečení a vyhodnocování ekonomických procesů. Součástí bude diskuze o implementaci teorie do praxe a zkušeností z praxe do vysokoškolského studia ekonomiky podniku a managementu.

Rozsah hlavních referátů 20 minut, dílčích referátů 10 minut.

Vybrané příspěvky budou vydány ve vědeckém časopisu Littera Scripta, http://journals.vstecb.cz/publications/littera-scripta/

Jazyk jednání: čeština

Domluveno je vystoupení manažerů ze společností: Budějovický Budvar, n. p., Central & Eastern Europe at Airbnb, CzechInvest, Dynargie, s.r.o., Metrostav a.s., PwC, Vodafone Czech Republic a.s.

Program bude zveřejněn 1. února 2018.

Zájemci o účast pošlete email:stellner@mail.vstecb.cz nebo  Zuzana.Dvorakova@cvut.cz do 15. února 2018.

Účast je bezplatná.