Náš tým

Doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

Doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. od ledna roku 2013 vykonává funkci rektora na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Je znalcem v oboru Ekonomika a zaměřuje se na přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy), posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku, účetní evidence, finanční majetek a oceňování podniků, oceňování nehmotného a finančního majetku, nepeněžních vkladů, investice, mzdy. Pan doc. Marek Vochozka je také od roku 2015 členem Kontrolní rady Technologické agentury ČR a je také zapojen v rámci několika pracovních skupin České konference rektorů a Jihočeského kraje. V minulosti působil například jako vedoucí odboru hospodářsko – technické správy Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

 

Ing. Zuzana Rowland

Ing. Zuzana Rowland působí jako asistent na Ústavu znalectví a oceňování na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Dále vykonává funkci vedoucí Centra celoživotního vzdělávání. Je znalcem v oboru Ekonomika a specializuje se na oceňování finančního majetku a oceňování podniků.

 

Ing. Jaromír Vrbka

Ing. Jaromír Vrbka působí jako asistent na Ústavu znalectví a oceňování, od roku 2013 vykonává funkci kvestora na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Je znalcem v oboru Ekonomika a zaměřuje se na ceny a odhady nemovitostí.

 

 

 

doc. Ing. Vojtěch Stehel

Vojtěch Stehel působí jako asistent na Ústavu znalectví a oceňování, od roku července 2016 vykonává funkci prorektora pro komercializaci a tvůrčí činnost na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Je znalcem v oboru Ekonomika a zaměřuje se na ceny a odhady nemovitostí.

 

Ing. Martin Podařil, Ph.D.

Martin Podařil působí jako odborný asistent na Ústavu technicko-technologickém. Je znalcem v oboru Strojírenství.

 

 

 

 

Prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc.

Bořivoj Groda působí jako profesor na Ústavu znalectví a oceňování. Je znalcem v oboru Strojírenství.

Prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr.h.c

Jan Mareček působí jako profesor na Ústavu znalectví a oceňování. Je znalcem v oboru Strojírenství.