Národní agentury pro evropské vzdělávací programy

NAEPVŠTE se zapojuje do programů Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci.

 

ASSESSMENT OF TRAINEESHIPS WITHIN THE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

The ATEST (Assessment of Traineeships within the European Credit Transfer system) – projekt ohodnocování stážistů v rámci Evropského kreditového systému stážistů v rámci Evropského kreditového systému je realizovaný jako dvouletý projekt, který čelí problémům a hledá řešení, respektive doporučení pro schvalování kreditů v oblasti stáží. Stáž je součástí studia – studenti získávají praktické zkušenosti ve studijním oboru jinou formou prostřednictvím praktických činností, které jsou velmi důležité a zásadní pro jejich další profesní rozvoj.

Současná praxe, která slouží pro uznávání výsledků stáží, nám ale ukazuje obrovské rozdíly mezi univerzitami a též v rámci té samé univerzity. Můžeme vidět obrovské rozdíly ve způsobu přidělování kreditů na stáže, které probíhají v rámci programu ERASMUS (od 0 ECTS do 30 ECTS).

Pokud považujeme stáže v rámci programu ERSMUS za neoddělitelnou součást studia, tak by měly být objektivně vyhodnocené a uznávané v souladu s pravidly, resp. nařízeními ECTS – Evropského systému pro převod a kumulaci kreditů. Pro stáže není vytvořený žádný model, podle kterého by se ohodnocovali a uznávali) časti na ERASMUS stáží pod ECTS. Partneři projektu proto analyzují vlastní systém na 10 vysokých školách v 9 zemích EU pro ohodnocení stáže využívané každým partnerem projektu. Spolu projektový tým připravuje společné analýzy, které by měly vyřešit problém uznávání stáží na základě ECTS podle délky období, výsledků a jiných podobných aspektů stáže.

Partneři projektu:
Educa International, o.p.s.
Institut Etudes Economiques Commerciale
Technische Hochschule Deggendorf
Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Nottingham Trent University
Technische Universiteit Eindhoven
Universita Degli Studi di Trento
Technological Educational Institution Tei of Athens
Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Registrační číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA203-001834

Termín realizace: Realizace projektu v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2016

 

 

 ASSESSMENT OF TRAINEESHIPS WITHIN THE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

 

 

FLEXIBLE LEARNING IN EUROPEAN RETAIL

Požadavky na kvalifikaci zaměstnanců v obchodě se mění průběžně vlivem nových forem organizace práce a narůstajících požadavků zákazníků. To znamená, že v dalším a pokračujícím vzdělávání v obchodě musí být výrazněji zohledněno předávání cizojazyčných a mezikulturních kompetencí. Výsledky německého projektu “Flexible Learning im Einzelhandel“ /Pružné studium v maloobchodě/ tvoří vynikající základ pro transfer vzdělávacích nabídek do Evropy

Hlavními cíli jsou:
1. Transfer a adaptace didakticky-metodického konceptu „Flexible Learning“, který byl vyvinut ve spolupráci mezi sociálními partnery a podnikateli, do České republiky, Rumunska a do Nizozemí, s cílem poevropštění tohoto konceptu.
2. Odstranění deficitu z dosud nedostatečného zohlednění mezinárodních kompetencí při profesním vzdělávání v maloobchodě v České republice a v zúčastněných partnerských zemích.
3. Transfer a adaptace e-Learning modulů pro zbožní hospodářství v partnerských jazycích holandštině, češtině a rumunštině, pro kvalifikační stupeň pokračující a další vzdělávání v maloobchodě, za účelem podpory propustnosti a transparentnosti evropských vzdělávacích systémů a mobility v obchodním sektoru. Krátkodobé cílové skupině projekt umožňuje zprostředkování cizojazyčných a mezikulturních kompetencí orientovaných na obchod.

Partneři projektu:
www.zbb.de
www.tuvkarpat.ro
www.modernlearning.de
www.noorderpoort.nl
www.jhk.cz
www.einzelhandel.de

Základní informace:

 • LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOV ATION PROJECT
 • Under the Lifelong Learning Programme
 • GRANT AGREEMENT NUMBER –CZ/12/LLP-LdV/TOI/134005
 • PROJEKT NUMBER-2012-1-CZ1-LEO05-09678
 • Termín realizace: 1. 1. 2012 – 31. 10. 2013
 • Registrační číslo projektu: CZ/12/LLP-LdV/TOI/134005

 

 

FLEXIBLE LEARNING IN EUROPEAN RETAIL

 

 

HEALT RISK IN YOUR HOME AND HOW TO FIGHT IT

Projekt realizovaný pod národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, který má za cíl uspořádat a zrealizovat týdenní workshop pro zahraniční účastníky se zaměřením na zdravotní rizika budov.

Základní informace:

 • Dům zahraničních služeb
 • Program celoživotního učení
 • Evidenční číslo 2012-07-09 40828
 • Termín realizace: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013
 • Registrační číslo projektu: 12-LLP-GRU-WS

HEALT RISK IN YOUR HOME AND HOW TO FIGHT IT