Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

Zvýšení retenční kapacity biotechnických opatření a poldrů použitím „biouhlu“ v jejich podpovrchové zóně

Anotace: Projekt si klade za cíl ověřit, zda je možné v praxi nasadit aktivní opatření k potlačení eroze půdy a jevů s ní souvisejících (vzdorování přísuškům, neschopnost půdy zadržet náhlý nadbytek vody). Jako navrhované opatření lze představit jako fixaci a dlouhodobou sekvestraci uhlíku do půdy v takové formě (biouhel), která zlepší všechny zmiňované kvalitativní ukazatele stavu půdy.

Řešitelé: Ing. Josef Maroušek, Ph.D.; Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.; Ing. Robert Zeman, Ph.D.; Ing. Simona Hašková; Ing. Lukáš Polanecký (VŠTE ČB)

Ing. Jana Marková, Ph.D.; Ing. Petr Pelikán. Ph.D.; Ing. Pavla Pilařová; doc. Dr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.; Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.; Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. (MENDELU)

Ing. Martina Kleperlíková, Ing. Vladimír Smolík, Ing. Radim Frajt (Rovina, a. s.)

Doba řešení: 1. 4. 2015 – 31. 12. 2018