Nadace CERGE-EI

Nadace CERGE-EINadace CERGE-EI byla založena v roce 1991 s cílem podporovat ekonomické vzdělávání, výzkum a další aktivity, do kterých se VŠTE aktivně zapojuje. Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu.

 

Příprava předmětu: Teorie firmy vč. jeho začlenění do stávajícího studijního programu

Příprava předmětu: Teorie firmy vč. jeho začlenění do stávajícího studijního programuProjekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění studijního programu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Projekt si klade za cíl připravit nový předmět Teorie firmy pro výuku v rámci bakalářského studijního programu Ekonomika a management. Výstupem projektu bude kompletní anotace předmětu a opory pro výuku. Anotace předmětu bude obsahovat základní informace o předmětu (počet kreditů, počet hodin přednášek a cvičení, vyučující, garant, obor, cíl předmětu, detailní osnovu, povinnou a doporučenou literaturu, metody hodnocení apod.) Opory pro výuku budou dvojího druhu: písemné a elektronické (zejména prezentace v programu Microsoft Office PowerPoint.