Multimetr se sondami Testo 435-1

Multimetr se sondami Testo 435-1Testo 435 je série multifunkčních přístrojů pro měření klimatu od firmy Testo. Varianta testo 435-1 je základní měřicí přístroj této série. Provádíte s ním měření, která potřebujete pro seřízení ventilačních a klimatizačních zařízení a pro posouzení kvality vzduchu. K tomu máte na výběr rozsáhlou nabídku volitelných sond. Je to základní měřicí přístroj pro zaregulování a kontrolu ventilačních a klimatizačních zařízení a také pro posuzování kvality vzduchu.

Základní technické parametry:

 • Volitelně možnost připojení termického anemometru a vrtulkového anemometru pro měření rychlosti vzduchu a objemového průtoku ve ventilačním kanálu
 • Kvalita vzduchu: měření CO2, vlhkosti vzduchu a absolutního tlaku pomocí volitelné sondy IAQ
 • Zobrazení vzdálenosti rosného bodu, hodnot min., max. a průměrné hodnoty
 • Podsvícený displej

Připojitelné sondy (volitelné) pro posuzování kvality vzduchu

 • Sonda IAQ (Indoor Air Quality) pro posuzování kvality vzduchu měří CO2, teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a absolutní tlak
 • Sonda CO v okolí pro měření CO v budovách a místnostech
 • Kulový teploměr pro měření vyzařovaného tepla
 • Teplotní sonda pro měření teploty vzduchu, teploty jádra a povrchové teploty

Připojitelné sondy (volitelné) pro zaregulování a kontrolu ventilačních a klimatizačních zařízení

 • Sonda IAQ (Indoor Air Quality) pro posuzování kvality vzduchu měří CO2, teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu a absolutní tlak
 • Termický anemometr pro měření rychlosti vzduchu a objemového průtoku ve vzduchotechnickém kanálu. Pokud byste chtěli navíc měřit teplotu a vlhkost vzduchu v kanálu, doporučujeme Vám termický anemometr s integrovaným měřením teploty a vlhkosti vzduchu.
 • Vrtulkový anemometr s velkým průměrem (Ø 100 mm) pro měření objemového průtoku na vzduchotechnických výustkách, ve spojení s trychtýři testovent 417 také pro měření na talířových ventilech a ventilačních mřížkách, příp. s usměrňovačem objemového průtoku pro měření na vířivých anemostatech
 • Teplotní sonda pro měření teploty vzduchu, teploty jádra a povrchové teploty
 • Sonda absolutního tlaku

 

Multimetr se sondami Testo 435-1

 

Rádiové sondy pro měření teploty

K násuvným sondám můžete také navíc s měřicím přístrojem propojit až tři rádiové sondy: s rádiovým modulem, který je volitelně k dostání, může přístroj pro měření klimatu testo 435-1 snímat teplotu z rádiových sond bezdrátově na vzdálenost až 20 metrů ve volném prostoru. Vyhnete se tak poškození kabelu nebo překážkám při manipulaci.

Komplexní technika, avšak naprosto jednoduchá manipulace

Multifunkční přístroj pro měření klimatu testo 435-1 se vyznačuje efektivním průběhem měření, který dělá zdlouhavé programování měřicího přístroje nadbytečným. Menu závislá na sondě a volitelné uživatelské profily pro typické aplikace „měření v kanálu“ a „měření IAQ“ se starají o co možná nejjednodušší ovládání přístroje. Na velkém, podsvíceném displeji lze všechny naměřené hodnoty snadno odečítat. Navíc je zobrazována vzdálenost rosného bodu, hodnoty min., max. a průměrná hodnota. Stabilní pouzdro spolehlivě chrání multifunkční přístroj pro měření klimatu testo 435-1 před nárazy.

Dokumentace naměřených dat na místě 

Přes volitelnou rychlotiskárnu testo můžete vyhotovit výtisk protokolu naměřených dat přímo na místě. Při měření v kanálu například vytisknete aktuální naměřené hodnoty nebo minimální/maximální hodnoty rychlosti vzduchu, objemového průtoku, teploty a vlhkosti vzduchu. Výtisk můžete použít jako doklad o Vaší práci.

Kromě toho využijte u testo 435-1 praktickou funkci cyklického tisku. Umožňuje tisknout nejenom jednotlivé hodnoty, nýbrž celé řady měření na rychlotiskárně testo v libovolně nastavitelných intervalech (například jednou za minutu). K ukládání, dokumentaci a archivování naměřených dat Vám doporučujeme varianty testo 435-2 nebo testo 435-4. Jsou vybaveny pamětí naměřených hodnot a počítačovým softwarem.