Měřící trať s trubkovým výměníkem

Základní specifikace:

Měřící trať s trubkovým výměníkem

Provedení trati s jednoduchým výměníkem umožní měření výkonu s přesně stanovenou plochou a porovnání souproudého a protiproudého uspořádání na výkon výměníku. Dále bude možné provést stanovení závislosti součinitele přestupu tepla na rychlosti proudění médií. Výměník bude v primárním zapojení využívat teplou a studenou vodu z vodovodního rozvodu, pro dosažení vyšších teplot bude vybaven průtočným ohřívačem teplé vody.

Potřebné komponenty a jejich minimální specifikace:

  • Průtočný ohřívač teplé vody
  • Dvě měřící clony pro stanové průtoku vody, včetně snímačů tlakové diference
  • 4 snímače teploty s rozsahem 0-100 °C
  • Záznamník dat s 10 vstupy pro měření v interiéru(laboratoři) s příslušenstvím
  • 2 regulační a uzavírací armatury
  • Vlastní výměník s nosnou konstrukcí
  • Termokamera průmyslová vč. softwaru