Marketing a propagace

Pojetí marketingu je dnes mnohými chybně považováno za pouhou reklamu. Projektové a inovační centrum však realizuje pro firmy marketing ve skutečném významu daného termínu. Poctivě tedy analyzuje přání, požadavky a očekávání zákazníka, analyzuje jeho motivy, selektuje cílové segmenty, poskytuje data pro kalkulace, stanovuje cenu a na konec vybírá a realizuje nejvhodnější komunikační mix. Toto všechno s cílem maximalizovat zisk nebo obrat produktu (v závislosti na cíli organizace). Jednotlivé oblasti naší působnosti s podrobnějším popisem.

 

Marketingový výzkum, mix a strategie

Aby bylo možné realizovat efektivní marketingový mix a tím dosáhnout vyšších prodejů, je nutné znát dobře zákazníka. Především se jedná o jeho přání, požadavky a očekávání. Ke zjištění těchto informací slouží individuální rozhovory, focus groups a dotazníková šetření. Projektové a inovační centrum disponuje aparátem, který umožňuje tyto výzkumy uskutečnit a následně i vyhodnotit s návrhy na konkrétní formu marketingové komunikace.

 

Tvorba grafiky

Projektové a inovační centrum vytváří pro instituce grafické práce především pro reklamní bannery, roll upy, inzerci apod. Kromě tvorby těchto grafických návrhů tvoříme grafickou sazbu pro výroční zprávy a publikace, které jsou tisknuty na profesionálních tiskárnách. V neposlední řadě je Projektové a inovační centrum schopné vytvořit jednoduché animace, které mohou sloužit pro reklamu v TV nebo na Youtube.