LOGI 2014

Konference je opřádána pod záštitou presidenta České logistické asociace Františka Kyncla, předsedy představenstva Svazu spedice a logistiky České republiky Martina Drábka a Výkonného ředitele Svazu dopravy Petra Kašíka.

Pořadatel:
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice,
Institut Jana Pernera, o.p.s.,
Vysoká škola logistiky Přerov a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Místo konání:
Praha, říjen 2014

LOGI 2013