Laboratoře Katedry stavebnictví

Laboratoře Katedry stavebnictvíLaboratoře Katedry stavebnictví můžeme rozdělit do tří částí dle využití. Jedná se o laboratoř studijní části, laboratoře výzkumné části a těžkou laboratoř.

 

Laboratoř studijní části

Tato část zahrnuje laboratoř stavebních hmot s příslušným zázemím (šatnou). Laboratoř má sloužit především pro výuku studentů v předmětu Stavební hmoty, ale i pro případné další předměty.

Laboratoř stavebních hmot

Laboratoř stavebních hmot s kapacitou 15 studentů, je určena zejména pro výuku. V této laboratoři se nachází vybavení pro standardní laboratorní zkoušky prováděné ve cvičeních předmětu Stavební hmoty, jako například stanovení zrnitosti kameniva (prosévací zkouška) nebo stanovení doby tuhnutí sádry apod.

Vybavení: prosévačka Retsch, Schmidtovo kladívko, Vicatův přístroj Testing, přístroj na určení meze tekutosti Fröwag, digitální a manuální posuvná měřítka, několik typ vah, sušárna Venticell, termostat laboratorní POL-EKO a mnoho dalšího.

Sušárna VENTICELL (Sušárna KBC 100/250)

 • přístroj k sušení či ohřívání, vhodná zejména pro materiály s vysokou vlhkostí
 • díky ventilátoru a patentovanému systému cirkulace umožňuje rozložení teploty do 250 °C
 • 2 rošty, přehledný LED display, 3 nastavitelné programy
 • použití – především pro přípravu vzorků pro výuku a další měření

Termostat laboratorní POL-EKO typ ST3/B/40 180l

 • zařízení umožňující udržování teploty nezávisle na teplotě okolí
 • je vybaven topným a chladicím systémem
 • rozsah teplot +3 až +40 °C

Kromě laboratorního vybavení bude laboratoř opatřena vybavením potřebným pro výuku, jako například projektor, ale také vzorky stavebních materiálů, modely konstrukcí apod.

 

Laboratoře výzkumné části

Tato část zahrnuje tři laboratoře s příslušným zázemím (šatnou a malou kuchyňkou) a sklad. Tyto laboratoře budou sloužit pro výzkum členů katedry, aplikovaný výzkum, ale také pro bakalářské a diplomové práce studentů naši školy studujících v některém z oborů vyučovaný Katedrou stavebnictví.

Laboratoř stavebních izolací

Laboratoř „stavebních izolací“ je multifunkční laboratoř, největší ze stavebních laboratoří. Přístroje, vybavení a stoly se zde nacházejí podél stěn, tak aby uprostřed vznikla velká plocha, kterou by šlo použít pro modely měřených konstrukcí.

Vybavení: světelná UV komora, solná komora, sušárna apod.

Kromě výše zmíněných přístrojů se zde bude nacházet další vybavení a soubor přístrojů pro měření kvality vody, měření vlhkosti materiálu, měření vnitřního prostředí budov, datalogery s různými sondami a mnoho dalšího.

Komora testovací světelná ATLAS Xenotest Alpha

 • osazeno moderními xenonovými zářiči, které pomocí snadné výměny filtrů přizpůsobí své xenonové spektrum tak, aby odpovídalo podmínkám slunečního světla, kterému je vzorek vystaven v reálném použití.
 • slouží pro kontrolu světelné stability a odolnosti, vzorků, komponent a výrobků, proti povětrnostním podmínkám.
 • umožňuje řídit intenzitu záření, teplotu černého a relativní vlhkosti vzduchu.
 • Výkon Xe zářiče 2,2 kW
 • Kapacita koše na vzorky 1320 cm

Komora solná korozní SAL 400S

 • určena k testování korozní odolnosti kovových materiálů a povrh úprav korozní zkouškou solnou mlhou (NSS) a dalších metod a kondensačním testům
 • objem komory 400 l
 • korozní komora je vybavena nádrží na 130 l solného roztoku s manuálním řízením

Plynový chromatograf zNOSE 4200

 • ultra rychlý přenosný plynový chromatograf s patentovaným SAW detektorem
 • dokáže v reálném čase několika minut zjistit přítomnost a identifikovat velmi malé koncentrace organických, chemických a biologických výparů ve vzduchu
 • zjistí množství přítomných látek už v koncentracích několika ppm
 • nejedná se jen o identifikaci pachů – z-Nose dokáže určit chemickou strukturu látek a jejich množství
 • součástí vybavení je také laptop a software pro tvorbu a uchování knihoven, samotné měření a jeho vyhodnocení

Měřící ústředna Almemo 5690-2M

 • univerzální vícekanálová ústředna pro až 99 vstupů pro nejrůznější snímače
 • možnost rozšiřování počtu měřících míst pomocí vkládání jednotlivých 10 vstupových měřících karet
 • možnost měření až 90 snímačů s využitím 100 měřících kanálů s volbou až 70 měřících rozsahů
 • připojení na PC pomocí optického kabelu, modemem nebo radiově umožňuje přenos dat i pomocí ethernetu a internetu

Multimetr Testo 435-1 (+ 2 sondy)

 • multifunkční měřicí přístroj pro klimatizaci, větrání a kvalitu okolního vzduchu
 • 2 výměnné sondy:

– sonda IAQ pro zjišťování kvality okolního vzduchu, měření CO2, vlhkosti, teploty a absolutního tlaku

– termická sonda pro měření proudění s integrovaným měřením teploty a vlhkosti, Æ 12 mm, s teleskopem max. 745 mm

Pro přípravu vzorků pro tuto laboratoř budou sloužit dvě menší laboratoře a to čistá a špinavá.

Laboratoř čistá

Čistá laboratoř je určená pro přípravu vzorků a měření v čistém prostředí.

Laboratoř černá

Černá laboratoř má sloužit k přípravě vzorků, které produkují odpad nebo znečišťují prostředí.

Vybavení: digestoř, muflová pec, mixéry a míchadla, olejové lázně apod.

 

Těžká laboratoř

Poslední část laboratoří má sloužit ke zkouškám převážně na betonu, železobetonu, kovu, dřevu a kameni. Laboratoř bude vybavena různými typy lisů. Před vstupem do laboratoře, pod přístřeškem, bude umístěno vybavení pro přípravu vzorků jako: míchačka, cirkulárka a sušárna.

Vybavení: trhačka, hydraulický lis, cyklovací lis, případně i horizontální list.

Trhací stroj digitální elektromechanický WDW-50

 • Určen k testování různých kovových a nekovových materiálů v oblasti napětí, komprese, ohybu, lomu, vzniku trhlin a dalších mechanických zkoušek
 • Maximální zkušební zatížení 50 kN
 • Přesnost 0,5 %
 • Šířka zkušebního prostoru 570 mm
 • Max. pohyb zatěžovací hlavy 1450 mm