Katedra řízení lidských zdrojů

Katedra řízení lidských zdrojů

Naše katedra je jedním ze základních stavebních kamenů Ústavu podnikové strategie. V současné době garantujeme v České republice ojedinělý bakalářský studijní program ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ a rovněž řadu předmětů dalších bakalářských a navazujících magisterských programů v prezenční a kombinované formě v oblastech personálního managementu, podnikatelské etiky a CSR, aplikované psychologie a předmětů v oblastí rozvoje manažerských dovedností, organizační kultury,  interkulturního managementu, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a dalších oblastech, které se týkají rozvoje lidí a jejich kompetencí. Vybrané předměty vyučujeme rovněž v anglickém jazyce, a to jak pro české, tak i zahraniční studenty v rámci programu Erasmus.

Garantujeme a zajišťujeme rovněž v současné době velmi žádaný studijní program STUDIUM PEDAGOGIKY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU, jehož cílem rozvoj kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou požadovány u

Maximálně usilujeme o prohlubování teoretických poznatků a jejich praktickou aplikaci prostřednictvím spolupráce se subjekty z firemního i neziskového sektoru a orgány stání správy a samosprávy. Na výuce participují rovněž četní významní odborníci z praxe.

Ve výzkumné činnosti se zaměřujeme na současnou vysokou poptávku po efektivních a inovativních metodách řízení a rozvoje lidských zdrojů a organizační kultury reagujících jak na změny na pracovních trzích, tak i na posilování mezinárodní konkurence i rozdílné potřeby jednotlivých typů podniků (zejména dle velikostních kategorií a oborového zaměření) a rovněž potřebu adaptace řízení a rozvoje lidských zdrojů na pandemickou/postpandemickou situaci. Kontinuálně participujeme na řešení jak tuzemských, tak zahraničních výzkumných i rozvojových projektů (několik projektů TAČR a INTRREG, OPVK aj.) a také řešíme smluvní výzkum. Spolupracujeme s celou řadou univerzit, a to především v Německu, Maďarsku, Chorvatku, Rakousku, na Slovensku a dalších zemích.

PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. MBA, MSC. (vedoucí katedry)

Skupina Organizační kultura a kompetence

Kontakty

Vedoucí katedry: PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. MBA, MSC.  (caha@mail.vstecb.cz)

Zástupce vedoucího katedry: Ing. Iva Klementová, Ph.D. (klementova@mail.vstecb.cz)