Jazykové zásady

Jazykové požadavky pro vyjíždějící studenty:
Minimální požadavky stanovené VŠTE účast ve studentských mobilitách je dosažení jazykové úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Úrovni B1 odpovídá výstup z učení předmětů Anglický / Německý jazyk první II, jejichž absolvování je doporučeno studijními plány na konci prvního ročníku.
Pokud student uvedené předměty neabsolvoval nebo chce studovat v jiném jazyce, než v anglickém či německém, je jeho schopnost studovat v daném jazyce prověřena zaměstnanci Centra jazykových služeb.

Požaduje-li přijímající instituce vyšší úroveň znalosti jazyka než B1:
V případě, že přijímající instituce vyžaduje potvrzení požadované úrovně znalosti jazyka ze strany VŠTE, je úroveň cizojazyčných dovedností studenta prověřena zaměstnanci Centra jazykových služeb VŠTE.
Centrum jazykových služeb VŠTE nabízí přípravné kurzy pro mezinárodní jazykové certifikáty.

Kontakty na zaměstnance Centra jazykových služeb naleznete zde.

Jazykové požadavky pro vyjíždějící učitele:
Minimální požadavky stanovené VŠTE účast v zaměstnaneckých mobilitách je dosažení jazykové úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE nabízí zaměstnancům zdarma jazykové kurzy.