Invertovaný metalografický mikroskop Olympus GX51

Základní charakteristika:Invertovaný metalografický mikroskop Olympus GX51

Invertovaný metalografický mikroskop GX51 je modulární mikroskopický systém poskytující vysokou stabilitu na podporu vynikající čistoty obrazu a rozlišení s vysokým zvětšením.

Dále poskytuje pohodlnou obsluhu s možností přidáváni nebo modifikace velkého množství doplňků a funkcí včetně digitálních kamer, kódovaných a motorizovaných častí a modulů a softwarových řešení.

Výhody:

• Zvýšená ergonomie a efektivita
• Přesnost, rychlost a jednoduchost obsluhy díky kódovaným a motorizovaným komponentům
• Vynikající čistota obrazu a jedinečné rozlišeni
• Variabilita zobrazovacích a kontrastních metod BF, DF, DIC, POL, Fluorescence

• Modulární systém se širokou škálou příslušenství

Software Olympus Stream:

• Pokročilá obrazová analýza
• Základné 2D a 3D měření
• Měření velikosti zrna průsečíkovou a planimetrickou metodou podle norem,
• Měření tloušťky vrstev, měření tloušťky povlakování
• Měření a vyhodnocováni svárů,
• Hodnocení velikosti, distribuce a hustoty pórů vůči ploše na definované oblasti,
• Hodnocení a klasifikace častíc, Porovnávací diagramy, Fázová analýza,
• Automatické měření a vyhodnocení mikročistoty
• Analýza grafitu, Analýza hliníku,
• Vyhodnocováni přítomnosti nekovových vměstků v ocelích a jiné

• Komplexní spravováni výstupných reportů a prezentací

Technické parametry:

Modul
Specifikace
Optický systém
Optický systém UIS (Universal Infinity System – Univerzální soustava s mezizobrazením v nekonečnu) s korekcí nekonečna
Systém osvětlení v odraženém světle
Kompatibilní se superširokým polem (číslo pole 22)
Orientace obrazu:
•Přímý (binokulární tubus, GX-PHU)
•Převrácený (světelná dráha pro mikrofotografování a snímání videokamerou, boční výstup)
Dostupné metody pozorování:
  1. V odraženém světle ve světlém poli
  2.  V odraženém světle v temném poli
  3.  V odraženém světle v interferenčním diferenciálním kontrastu
  4. V odraženém polarizovaném světle
Elektrický systém
Napájení: 100–120/220–240 Vstř; 1,8/0,8 A, 50/60 Hz
Rozsah napětí pro nastavení intenzity osvětlení: 1 V (nebo méně) až 12,0 V
Předcentrovaná halogenová žárovka s dlouhou životností 12 V 100 W – 12V100WHAL-L (Philips 7724)
Průměrná životnost: přibližně 2000 h
Příkon: 140 W
Zaostřovací systém
Pohybem revolverového nosiče objektivů ve svislém směru (hřeben s pastorkem)
Zdvih na otáčku: 0,1 mm (mikroposuv), 7 mm (makroposuv)
Rozsah zdvihu: 9 mm (2 mm nad a 7 mm pod polohu při zaostření) Nastavitelná tuhost otáčení kolečka makroposuvu
Revolverový nosič objektivů
U-6RE
S otvorem pro šoupátko DIC
U-D6RE, U-D5BDRE, UD6REM, U-D5BDREM
Tubus
U-BI90 Binokulární širokoúhlý
GX-BI90 Binokulární širokoúhlý
U-TBI90 Naklápěcí binokulární širokoúhlý
U-TR30H Trinokulární širokoúhlý
Číslo pole 22
Sklon tubusu 45°
Sklon 35°až 85°
Sklon tubusu 30°
Vybavený mechanizmem proti otáčení okulárů
Používá se společně s IX-ATU
Stolek
GX-SFR se souosými flexibilními kolečky na pravé spodní straně
Pohybový mechanizmus: hřeben s pastorkem
Rozsah posuvu: 50 × 50 mm (osa X × osa Y)
Průměr výměnné desky stolku: 110 mm
Provozní podmínky
• Použití v místnosti
• Nadmořská výška: do 2 000 m
• Provozní teplota: 5 až 40 °C
• Maximální relativní vlhkost vzduchu: 80 % při teplotě 31 °C, lineárně klesající od 70 % při teplotě 34 °C, přes 60 % při teplotě 37 °C do 50 % při teplotě 40 °C
• Kolísání napájecího napětí: maximálně ±10 %
• Stupeň znečistění: 2 (podle normy IEC60664)
• Kategorie elektrické odolnosti: II (podle normy IEC60664)