Interreg Danube

DanuP-2-GasPodunají má obrovský potenciál pro udržitelnou výrobu a skladovaní obnovitelné energie. K dnešnímu dni je však tento region vysoce závislý na jejím dovozu, zatímco energetická účinnost, rozmanitost a podíl obnovitelných zdrojů jsou nízké. V souladu s cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a cíli EUSDR PA2, DanuP-2-Gas podpoří nadnárodní energetické plánovaní v oblasti strategie výroby a skladování obnovitelných zdrojů v Podunají. Tohoto cíle bude dosaženo spojením oblasti výroby elektrické energie a plynu. DanuP-2-Gas spojuje energetické agentury, obchodní subjekty, veřejné organy a výzkumné instituce do energetické platformy. Na základě výsledků vyvinutých během projektu DTP ENERGY BARGE budou aktivně zohledněny existující nástroje, mimo jine mapa obsahující předchozí nevyzkoušenou dostupnou biomasu a energetickou infrastrukturu. Nepoužité organické zbytky (např. sláma) budou zpracovány na biouhel pro snadnou přepravu a jako zaklad pro výrobu syntézního plynu. Přidání vodíku vyrobeného z přebytku obnovitelné energie umožní upgradovat tento syntézní plyn na obnovitelný zemní plyn. To umožní skladovaní přebytečné energie ve stávající distribuční sítí plynu, zvýšení energetické bezpečnosti a účinnosti. Všechny potřebné zdroje jsou k dispozici v Podunají a partnerských zemích. Klíčem tedy je mezinárodní spolupráce podél hlavní dopravní trasy (řeka Dunaj) ke sdílení těchto zdrojů.

Program: Interreg Danube

Zkrácený název: DanuP-2-Gas

Název projektu: Inovativní model pro podporu energetické bezpečnosti a rozmanitosti v Podunají pomocí kombinace bioenergie z rezerv obnovitelné energie

Datum zahájení: 07/01/2020

Doba trvání projektu: 30 měsíců

Partneři projektu: 14 institucí z 10 zemí

 • Vedoucí partner: Technology Centre Energy – University of Applied Sciences Landshut (DE) 
 • ERDF PP1 Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (SI)  
 • ERDF PP2 Tolna County Development Agency Nonprofit Public Ltd.(HU)
 • ERDF PP3 Energy Institute at the Johannes Kepler University Linz (AT)
 • ERDF PP4 Black Sea Energy Research Centre (BG)
 • ERDF PP5 URBASOFIA SRL (RO)
 • ERDF PP6 Deggendorf Institute of Technology (DE)
 • ERDF PP7 National Recycling Agency of Slovakia (SK)
 • ERDF PP8 Institute of Technology and Business in České Budějovice (CZ)
 • ERDF PP9 MAHART-Freeport Co. Ltd (HU)
 • ERDF PP10 International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (HR)
 • ERDF PP11 Energy Institute Hrvoje Požar (HR)
 • ERDF PP12 University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing (HR)
 • IPA PP1 Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd (RS)

Webové stránky: http://www.interreg-danube.eu/danup-2-gas