Inovace výstupů z učení bakalářských studijních programů na neuniverzitních vysokých školách

Ve dnech 12. 12. 2013 a 13. 12. 2013 bude Vysoká škola technická a ekonomická pořadatelem konference, zabývající se výstupy z učení bakalářských studijních programů a jejich inovacemi v České republice. Konference s názvem „Inovace výstupů z učení bakalářských studijních programů na neuniverzitních vysokých školách“ bude řešit problematiku inovací bakalářských programů v komparaci s běžně využívanými metodami v zahraničních systémech vzdělávání.
Díky zahraničním expertům, kteří zde vystoupí a kteří mohou přinést do českého prostředí mnoho užitečných poznatků a zdravé kritiky, bude mít prosincová konference nadnárodní charakter.

Datum konání konference:  12. – 13. 12. 2013

Název projektu: Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu
Registrační číslo: CZ.1.07/2.200/28.0115

Garant: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.