Hrubkoměr pro laboratorní cvičení

Základní specifikace:

Hrubkoměr pro laboratorní cvičeníMěřící modulový přístroj postavený na modulových karatech pro vytvoření systému pro komplexní měření tloušťky povlaku různými metodami.

Měření tloušťky kovových povlaků na magnetických vrstvách, měření tloušťky povlaku na magnetických podkladech.

Měřící přístroj má obsahovat software porovnatelný s programy Word, Excel, dotykový LCD display s výběrem měřících metod pomocí stylusu, vnitřní paměť na uchování naměřených údajů a aplikací. K přístroji musí být možné připojit vícero měřících sond současně, musí obsahovat rozhraní při připojení paměťové karty, síťové karty, USB tiskárny, standardní rozhraní pro připojení klávesnice, myši, tiskárny a PC s možností integrování do automatizovaného procesu měření.

Součástí měřícího zařízení bude software pro zobrazení jednotlivých naměřených hodnot, statistik, grafické zobrazení naměřených hodnot (histogram, regulační karty Cp, CPK) sumární vyhodnocení všech naměřených hodnot v jednotlivých aplikačních pamětích, samostatné vyhodnocení jednotlivých bloků měření.

 

Potřebné komponenty a specifikace kompatibilních s přístrojem:

  • Modul pro měření magnetickou indukci a metodou vířivých proudů
  • Modul pro měření niklových povlaků na železných a jiných neželezných kovech
Měřící sonda na principu měření magnetické indukci
Měřící rozsah 0- 2000 µm
Měřící sonda na principu měření vířivými proudy
Měřící rozsah 0- 1200 µm
Měřící sonda pro měření niklových povlaků
Měřící rozsah 0- 2000 µm