GREENPACT: Futurepreneurs and SMEs for a Sustainable Central Europe | Certification Scheme

Interreg Greenpact

Představujeme vám projekt GREENPACT (reg. č. CE0100090), který má za cíl posílit dovednosti malých a středních podniků ze sektoru služeb a připravit je pro aplikaci principů cirkulární ekonomiky. Zajímáte se o to, kde vaše produkty pocházejí, jak byly vyrobeny a jaký mají vliv na uhlíkovou stopu? S rostoucím povědomím spotřebitelů o ochraně klimatu a oběhovém hospodářství je nezbytné rozvíjet tato témata na nadnárodní úrovni.

GREENPACT se zaměřuje na malé a střední podniky v kreativním, kulturním a turistickém průmyslu. Společně s partnery z České republiky, Německa, Chorvatska, Itálie a Slovenska budeme realizovat aktivity, které pomohou zelenějšímu rozvoji těchto podniků

Co projekt GREENPACT přinese?

 1. Posílení dovedností: Projekt GREENPACT se zaměřuje na trvalý udržitelný rozvoj podnikatelů. Naším cílem je pomoci jim zlepšit své dovednosti a být připraveni na výzvy související s cirkulární ekonomikou.
 2. Zelená Evropa: GREENPACT rozvíjí inovativní přístup, který přizpůsobuje podnikatele trendům udržitelné a zelené Evropy. Spotřebitelé jsou stále více informovaní a chtějí podporovat podniky, které se angažují v udržitelnosti.

Co projekt GREENPACT zahrnuje?

 • Nadnárodní strategie a akční plán: Vypracování plánu, který nám pomůže dosáhnout našich cílů a propojit podniky napříč zeměmi.
 • Schéma sebehodnocení pro firmy v oblasti cirkulární ekonomiky: Vyvineme metodu, která pomůže podnikům vyhodnotit jejich přínos k cirkulární ekonomice a identifikovat oblasti, ve kterých se mohou zlepšit.
 • Implementace programu pro zlepšení obchodní činnosti pomocí cirkulární ekonomiky: Pomůžeme podnikatelům implementovat praktické kroky ke zlepšení jejich obchodních postupů a udržitelnosti.
 • Pilotní program firemního vzdělávání: Realizace programu, který poskytne podnikatelům potřebné znalosti a dovednosti v oblasti cirkulární ekonomiky.

Projektoví partneři

 • Stuttgart Media University (vedoucí partner, Německo)
 • Stuttgart Region Economic Development Corporation (Německo)
 • ENAIP Veneto Social Enterprise (Itálie)
 • Region of Veneto – Department of Labour (Itálie)
 • STEP RI Science and Technology Park of the University of Rijeka Ltd (Chorvatsko)
 • City of Rijeka (Chorvatsko)
 • Hospodářská komora České republiky (Česká republika)
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (Česká republika)
 • Ekonomická univerzita v Bratislave (Slovensko)

Asociovaní partneři:

 • Stadt Stuttgart – Stabsstelle Klimaschutz (Německo)
 • T2i trasferimento tecnologico e innovazione (Itálie)
 • Veneto Lavoro (Itálie)
 • Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (Chorvatsko)
 • Smart RI d.o.o. (Chorvatsko)
 • Jihočeská hospodářská komora (Česká republika)
 • Jihočeský vědeckotechnický park (Česká republika)
 • Slovenská marketingová asociácia Institut Cirkulární Ekonomiky (Slovensko)

Projekt GREENPACT bude realizován v období od dubna 2023 do března 2026. Jedná se o projekt podporovaný programem Interreg Central Europe a je financován Evropskou Unií (EFRR) ve výši 1,43 mil. EUR.

Oficiální webová stránka projektu je dostupná zde.