Fond rozvoje vysokých škol

Fond rozvoje vysokých škol patří k velmi významným oblastem, ve kterých je vysoká škola aktivní.  Fond je tvořen finančními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol.

Těmito finančními prostředky jsou dotovány v souladu s příslušnými právními předpisy projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti ministerstva.

 

Multimediální prezentace profesně zaměřených témat pro předmět anglický jazyk jako druhý cizí jazyk

Cílem projektu je vytvořit multimediální inovativní soubor devíti profesně orientovaných témat k odpovídajícím úrovni znalosti cizího jazyka studujících. Tato témata budou interpretována formou power point prezentací, s výkladem vyučujícího, dále audiovizuální formou (texty budou zaznamenány rodilým mluvčím ve formátu video nahrávky v prostředí evokující danou zemi). Témata budou předkládána proporcionálně. U denního studia 3., 4. a 5. semestru tři témata podle předem připraveného plánu konzultovaného s vyučujícími odborných ekonomických předmětů. U kombinovaného studia s ohledem na jiný časový plán studia, jsou témata rozdělená pouze do dvou semestrů (4. a 5.) po čtyřech a pěti tématech. Konkrétní výstupy Multimediální DVD obsahující audiovizuální záznam profesně orientovaných textů rodilými mluvčími (ekonomické systémy, právní formy podnikání, marketing, finance a banky, obchodní komunikace, management, recruitment, životní prostředí a EU), čítanka a cvičebnice s odbornou slovní zásobou a s klíčem a power pointové prezentace. Přístupnost materiál přístupný školy, na DVD i v tištěné formě v knihovně školy.

 • Registrační číslo projektu: 1551 /2012
 • Základní informace:
 • Tematický okruh: F5
 • Specifická oblast.: D
 • Termín realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
 • Podrobnější informace o projektu

 

Multimediální prezentace profesně zaměřených témat pro předmět Španělština pro ekonomy druhý jazyk

Cílem projektu je vytvořit inovativní multimediální soubor devíti profesně orientovaných témat odpovídajících úrovni znalosti cizího jazyka studujících. Tato témata budou interpretována formou power point prezentací, s výkladem vyučujícího, a dále audiovizuální formou (texty budou zaznamenány rodilým mluvčím ve formátu video nahrávky a v prostředí evokující danou zemi). Témata budou předkládána proporcionálně. U denního studia v každém semestru (3.,4.,5.) tři témata podle předem připraveného plánu konzultovaného s vyučujícími odborných ekonomických předmětů. VŠTE je mladá expandující vysoká škola, na níž je třeba rozšířit portfolio vlastních studijních materiálů, zejména multimediálního charakteru, odpovídajících potřebám studentů instituce a zajišťujících inovativní přístup ke vzdělávacímu procesu. S ohledem na španělský jazyk je žádoucí přizpůsobit dostupné a vytvořit nové inovativní materiály odpovídající konkrétním potřebám vyučovaného předmětu, jehož výstupní úrovní je úroveň A2+ Společného evropského referenčního rámce.

 • Registrační číslo projektu: 1719 /2012
 • Základní informace:
 • Tematický okruh: F5
 • Specifická oblast.: D
 • Termín realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
 • Podrobnější informace o projektu

 

Multimediální prezentace vybraných profesně orientovaných témat pro předmět ruský jazyk jako druhý vyučovaný cizí jazyk

Cílem projektu je vytvořit multimediální inovativní soubor devíti profesně orientovaných témat odpovídající úrovni znalosti cizího jazyka studujících. Tato témata budou interpretována formou power point prezentací, s výkladem vyučujícího, dále audiovizuální formou (texty budou zaznamenány rodilým mluvčím ve formátu video nahrávky v prostředí evokující danou zemi. Témata budou předkládána proporcionálně. U denního studia v každém semestru (3.,4.,5.) tři témata podle předem připraveného plánu konzultovaného s vyučujícími odborných ekonomických předmětů; u kombinovaného studia s ohledem na jiný časový plán studia, jsou témata rozdělená pouze do dvou semestrů (4. a 5.) po čtyřech a pěti. VŠTE je mladá, rozvíjející se vysoká škola, na níž je třeba rozšířit dosud existující portfolio vlastních studijních materiálů zejména multimediálního charakteru, které zajišťují inovativní a moderní přístup ke vzdělávacímu procesu a které doplní potřebný studijní materiál tak, aby byl pro studující relevantní a korespondoval s jejich dalším profesním působením. Výhodou je, že materiál je k dispozici kdykoliv a kdekoliv, pokud se jím studující bude chtít zabývat mimo vyučování. Zároveň usnadňuje, zefektivňuje, zatraktivňuje vyučovací proces a předkládá potřebný jazykový základ formou přiměřenou jejich úrovni znalosti ruského jazyka.

 • Registrační číslo projektu: 1719 /2012
 • Tematický okruh: F5
 • Specifická oblast.: D
 • Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 1. 2013