Fakulta roku v kategorii Technika

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 13. února 2015

Českobudějovická Vysoká škola technická a ekonomická se stala Fakultou roku v kategorii Technika – veřejné a soukromé školy. O pořadí v soutěži, pořádané Českou studentskou unií, rozhodují svými hlasy sami studenti. Za VŠTE se umístila Vysoká škola logistiky z Přerova a Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni. Hlasování probíhalo od 15. listopadu 2014 do 15. ledna 2015 a celkem se v něm objevilo 33 technických vysokých škol.

„Studenti posuzují v anketě především kvalitu a organizaci výuky, odborné zázemí vysoké školy, ale nezapomínají na její atmosféru nebo sociální klima. Výsledek tedy beru jako vítězství VŠTE, jejích akademických pracovníků a studentů. Všem patří obrovský dík,“ uvedl rektor Marek Vochozka.

Úspěch oceňuje i Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, který v rámci dlouhodobého rozvoje technického vzdělávání v regionu podporoval vznik VŠTE a její rozvoj. „Těší mě, že se nám daří prolínat školní vzdělání s reálným životem. Je velmi důležité, když mají studenti možnost přímo v praxi posuzovat a porovnávat své teoretické znalosti. Je to jeden ze způsobů, jak je do budoucna orientovat, aby snáze nacházeli práci. Naopak firmy získávají již specializované zaměstnance,“ uvedl Jiří Zimola.

Organizátoři soutěže považují hlasování studentů za průzkum, jak se jim na vysoké škole či fakultě studuje. Právě toto kritérium jiné podobné žebříčky nezahrnují. Podle České studentské unie to o kvalitě školy vypovídá víc, než třeba citace v odborných časopisech či počet zahraničních studentů, jakkoliv i tato kritéria unie považuje za důležitá. Výsledky tak mohou pomoci žákům při rozhodování kam po maturitě.

Den otevřených dveří

O podmínkách studia na VŠTE  se budou moci žáci středních škol na vlastní oči přesvědčit v jejím kampusu na Okružní při Dnech otevřených dveří. Získají zde informace o studiu a jednotlivých oborech, možnostech zahraničních výjezdů a praxí, prohlédnou si areál a také si budou moci třeba nechat naskenovat model své osoby do 3D formátu, sledovat tisk předmětů na 3D tiskárně nebo si zahrát logické hry.