Fair trade

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) se v listopadu roku 2014 zapojila do systematické podpory spravedlivého obchodu a v dubnu roku 2016 získala titul fairtradové vysoké školy. VŠTE se tak stala první fairtradovou vysokou školou neuniverzitního typu v České republice.

 

Co je fair trade?

Fair trade je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade zaručuje spravedlivé obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k pracovnímu prostředí.“(Zdroj: http://www.fairtradovamesta.cz/informace)

Mezi základní principy spravedlivého obchodu patří:

 • výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojnému živobytí
 • dlouhodobé obchodní vztahy
 • dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
 • zákaz nucené a dětské práce
 • dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit
 • kontrolované využívání pesticidů a další zemědělské chemie
 • šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů
 • zákaz využívání geneticky modifikovaných plodin

Spravedlivý obchod umožňuje nám spotřebitelům podporovat producenty z rozvojových zemí.

 

Jak poznat fairtradový výrobek?

Fairtradový výrobek lze poznat podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu. Výrobky lze zakoupit v obchodech Tchibo, Kaufland, Starbucks, Makro Cash and Carry, Marks&Spencer, DM drogerie nebo například Tesco, ale také v menších obchodech jako jsou obchod NaZemi či obchod Fair&Bio. V České republice jsou také pražírny fairtradové kávy jako je například Mamacoffee.

 

Jaké školy jsou fairtradové?

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. VŠTE se se do podpory spravedlivého obchodu zapojila v listopadu 2014, kdy byla založena řídící skupina složená ze zaměstnanců školy (Ing. Šachta, MgA. Korda a Ing. Kučera) a pěti studentů prvního až třetího semestru. 1. 12. 2014 byla následně podepsána deklarace podpory fair trade, kterou podepsal rektror VŠTE doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

Pro získání statusu Fairtradové školy musí být splněny následující podmínky:

 • vytvoření řídící skupiny za účelem podpory fair trade na škole,
 • škola oficiálně podporuje fair trade,
 • na škole jsou dostupné fairtradové produkty,
 • na škole se vyučují globální rozvojová témata
 • škola pořádá akce na podporu fair trade a usiluje o medializaci

VŠTE má na stránkách Fairtraidová města http://www.fairtradovamesta.cz/instituce/vste-ceske-budejovice~skoly~zadatele založený profil, kde je možné sledovat plnění jednotlivých kritérií. Aktuální informace o fair trade na VŠTE můžete také sledovat na našich Facebookových stránkách (Fair trade na VŠTE) www.facebook.com/fairtradeVSTE, nebo na nástěnkách umístěných v areálu školy.

Mezi organizace, které podporují fair trade v České republice patří především:

Fairtrade Česko a Slovensko http://www.fairtrade-cesko.cz/
Organizace NaZemi http://www.nazemi.cz/
Ekumenická akademie Praha http://www.ekumakad.cz/

 

Za férovou čokoládu

Naše škola se aktivně zapojila do podpory kampaně uspořádáním informativní akce v centru Českých Budějovic a sbíráním podpisů na petici Za férovou čokoládu.www.ZaFerovouCokoladu.cz