Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko

VŠTE se zapojuje do programu Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013, jehož cílem je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů. K dispozici je široká paleta oblastí podpory. U všech společných projektů se předpokládá soulad s principy udržitelnosti a rovných příležitostí.

 

Basimet (Vzdělávání odborných pracovních sil v Horním Rakousku a jižních Čechách)

Projekt byl zaměřen na systémové srovnání identifikací zaměstnaneckých profilů, kvalifikací atd., které jsou nyní a střednědobě postiženy nedostatkem odborníků, a to jak v Čechách, tak i v Rakousku. Projekt se ve svém řešení specializoval na odvětví kovu a kovodělnou výrobu.

Cíle projektu: 

  1. Adaptace (jazykově, metodicky, odborně – doplnění o jazykové kurzy),Vyzkoušení a vyvinutí možností modelů k využití osobami v ČR
  2. Doporučení pro uznávání těchto základních kvalifikací v AT a CZ, aby byl umožněn vstup do společného vzdělávacího systému
  3. Vyzkoušení možností k vybudování dvoujazyčného, mezi-hraničního a meziregionálního vzdělávacího centra
  4. Vybudování partnerské sítě

Výstupy projektu:

  1. Modely pro základní odborné vzdělání a částečné kvalifikace v oborech opracování a techniky
  2. Vytvoření prostupné modulární nabídky dalšího vzdělávání, které zohlední jak informálně tak formálně získané kompetence účastníků školení, se státně uznávaným ukončením plných nebo částečných kvalifikací jako např. výuční zkoušky v AT
  3. Pilotní tréninky – katalog doporučení pro uznávání vyvinutých základních kvalifikací v AT a CZ
  4. Převod do standardní nabídky vzdělání zúčastněných projektových partnerů
  5. Centrální výstupy projektu tvoří základ pro plánované kvalifikační centrum pro zaměstnance kovové výroby

 

Energieerlebniswelt – úspěšně realizováno

Cílem projektu „Energieerlebniswelt“, jehož je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích partnerem, je vytvoření a uvedení do provozu „Energetické zážitkové výstavy“ na téma energeticky efektivní výstavba, sanování a bydlení. Tato výstava nabídne názornou expozici, které poutavou formou přiblíží návštěvníkům historii stavebnictví. Těžištěm výstavy budou tzv. „polovičaté domy“, tedy domy, které umožní prohlédnout si exteriér a zároveň i nahlédnout do interiéru, tím budou návštěvníkům přiblíženy různé stavební epochy a život tehdejších obyvatel. Na těchto domech budou exemplárně předvedeny možnosti sanace a tím snížení energetické náročnosti stavby. Celá výstava bude pojata netradičně, pro návštěvníky budou k dispozici různá stanoviště, s možností vše si takříkajíc osahat (vyzkoušet si náročnost výroby el. energie, okusit tehdejší život, využít mnoho interaktivních pomůcek,…)