DanuP-2-Gas

DanuP-2-Gas: Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy

DanuP-2-Gas: Inovativní model pro podporu energetické bezpečnosti a rozmanitosti v Podunají pomocí kombinace bioenergie s přebytkem obnovitelné energie

01.06.2020 – 30.11.2022

Podunají má velký potenciál k výrobě obnovitelné energie i regeneraci živin klíčových pro zemědělství. Aktuálně je však region kriticky závislý na importu fosilních zdrojů i hnojiv. Zastaralá legislativa brání zavedení perspektivních technologií a uměle podporuje využívání těch zastaralých, které zbytečně zatěžují životní prostředí. Diverzifikace zdrojů je nízká a neúčelně vynakládané prostředky omezují konkurenceschopnost celého regionu. V souladu s klimatickými cíli EU a cíli EUSDR PA2 započatý projekt podpoří nadnárodní energetické plánování definicí nové strategie rafinace odpadů na energetické suroviny a vstupy pro zemědělství. DanuP-2-Gas spojí v Podunají energetické agentury, korporace, orgány veřejné správy a výzkumné instituce v ucelenou Energetickou platformu. Výstupem bude technicky realizovatelný koncept, který umožní využití Dunaje jako logistické tepny k centralizované rafinaci disponibilních odpadů na suroviny pro zemědělství, chemický průmysl a energetiku. Mapování zdrojů se účastní 10 partnerských zemích. Budou navrženy právní úpravy i vyhodnoceny ekonomické dopady.

VŠTE bude analyzovat lokálně disponibilní zdroje odpadů a navrhovat optimální způsobe jejich rafinace.

 

Rafinační stanice

Rafinační stanice