Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka

Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka

http://clil.vstecb.cz/

Hlavním cílem projektu „CLIL jako výuková strategie na vysoké škole“ reg. č. ATCZ62, je efektivní implementace metody CLIL (metoda Content and Language Integrated Learning, tzn. integrovaná bilinguální odborná výuka jako výuková strategie) v technickém vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využití odborníků s odpovídajícími cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu. Vychází z potřeby zajistit větší návaznost vzdělávání na trh práce a z přeshraničního hlediska zkvalitnit i odborné jazykové znalosti.

Období realizace: 2016–2019

Dotační titul: Interreg V-A Rakousko – Česká republika